Table de [730] Husm1953b

[730] Husm1953b: HUSMANN, H., Die musikalische Behandlung der Versarten im Troubadourgesang der Notre-Dame-Zeit, dans: J3-AcMu, t. 25 (1953), pp. 1-20.

Voir liste des publications de H. Husmann

392, 9♫ (p. 19)

461, 12♫ (p. 16)