Poésies de Bernart d'Auriac contenues dans le ms. C

Retour à l'article PC 57 Bernart d'Auriac

 

   
57,1 Be volria de la mellor ...
57,2 En Guillems Fabres sap fargar ...
57,3 Nostre reys, qu'es d'onor ses par ...
57,4 S'ieu agues tan de saber e de sen ...