Poésies de Daude de Prades contenues dans le ms. C

Retour à l'article PC 124 Daude de Prades

   
124,1 Ab lo douz temps que renovella ...
124,2 Amors m'envida em somo ...
124,3 Anc mais hom tan ben non amet ...
124,5 Belha m'es la votz autana ...
124,6 Ben ay' Amors, quar anc me fes chauzir ...
124,7 De lai on son tug miei desir ...
124,8 Del bel dezir que Joys Novels m'adutz ...
124,9 Al temps d'estiu, qan s'alegron l'ausel ...
124,9a El temps quel rossignols s'esgau ...
124,10 En un sonet guay e leugier ...
124,11 No cugiey mais ses comjat far chanso ...
124,12 Nom puesc mudar que nom ressit ...
124,13 Pois Merces nom val ni m'ajuda ...
124,14 Puois amors vol e comanda ...
124,15 Qui finamen sap cossirar ...
124,17 Tan sen al cor un amoros desir ...
124,18 Trop ben m'estera sis tolgues ...