Poésies de Jaufre Rudel contenues dans le ms. C

Retour à l'article PC 262 Jaufre Rudel

   
262, 1

Belhs m'es l'estius el temps floritz ...

262, 2 Lanqan (Lanquan, Lancan) li jorn son lonc en mai ...
262, 3 No sap chantar qui so non di ...
262, 4 Pro ai del chan essenhadors ...
262, 5 Qan (Quan) lo rius de la fontana ...
262, 6 Quan lo rossinhols el foillos (follos) ...