Poésies de Berenguier de Palazol contenues dans le ms. K

Retour à l'article PC 47 Berenguier de Palazol

   
47-Vida Berrengiers de Palazol si fo de Cataloingna ...
47,1 Ab la fresca clardat ...
47,2 Aissi cuon (com) hom que senher ochaizona ...
47,9 S'ieu anc per fol' entendensa ...