Posie de Bernart de la Barta contenue dans le ms. K

Retour l'article PC 58 Bernart de la Barta

   
58,4 Foilla ni flors, ni chautz temps ni freidura ...