Poésies de Bertran de Born, fils contenues dans le ms. K

Retour à l'article PC 81 Bertran de Born, fils

   
81,1 Quan vei lo temps renovelar ...
81,1-Razo Quant lo reis Richartz fo mortz ...