Poésies de Cadenet contenues dans le ms. K

Retour à l'article PC 106 Cadenet

 
106-Vida Cadenez si fo de Proensa, d'un castel que a nom Cadenet ...
106, 2 A! cum (com) dona ric coratge ...
106, 3 A (Ad) home (ome) meilz non vai ...
106, 5 Ai, dousa flors ben olenz ...
106, 7 Amors, e com er de me?
106, 8 Ans quem jauzis d'amor ...
106, 10 Be volgra, s'esser pogues (s'a Dieu plagues)...
106, 12 Camjada s'es m'aventura ...
106, 13 De nuilla (nulha) re (ren) non es tant grans cartatz ...
106, 14 S'anc fui belha ni prezada ...
106, 15 L'autrier, lonc un bosc fullos ...
106, 16 Meravilh me de tot fin amador ...
106, 17 No sai qual cosselh mi prenda ...
106, 18 Oimais m'auretz avinen ...
106, 20 S'ieu ar endevenia ...
106, 21 S'ieu ueimais deserenan ...
106, 22 S'ieu pogues ma voluntat ...
106, 23 S'ieus essai ad amar ...
106, 25 Tals renha dezavinen ...