Posies d'Elias Cairel contenues dans le ms. K

Retour l'article PC 133 Elias Cairel


 133-Vida       Elias Cairels si fo de Sarlet, d'un borc de ...
 133, 1            Abril ni mai non aten de far vers ...
 133, 2            Ara non vei puoi ni comba ...
 133, 4            Freitz (Frechs) ni ven no m pot destrenher ...
 133, 6            Mout mi platz lo doutz temps d'abril ...
 

 133, 8            Per mantener joi e can e solatz ...
 133, 9            Pos (Pois) cai la fuolha del garric ...
 133, 10          Quan la freidors irais l'aura doussana ...
 133, 13          So que m sol dar alegransa ...
 133, 14          Totz mos cors e mos sens ...

 Retour l'article PC 133 Elias Cairel