Poésies de Jaufre Rudel contenues dans le ms. K

Retour à l'article PC 262 Jaufre Rudel

   
262-Vida Jaufres Rudels de Blaia si fo molt gentils hom ...
262, 2 Lanqan (Lanquan, Lancan) li jorn son lonc en mai ...
262, 5 Qan (Quan) lo rius de la fontana ...
262, 6 Quan lo rossinhols el foillos (follos) ...