PC 17,2 - Ara pareisson ll'aubre sec ...

Retour à l'article PC 17 Alegret

2. - 735 : 1.
Ara pareisson ll'aubre sec ...
sirventes.

Mss.: C M; κ donne les deux premiers vers; β1 en cite deux autres.

Editions:

   
[1329] Roch1819, p. 354
[971] Mahn1846, t. 3, p. 322
[974] Mahn1856, no 353
[1122] Muss1874†, p. 235
[517] Deje1907, p. 226
[770] Jean1923, p. 6
[1304] Riqu1948, p. 130
[1079] Mölk1968, p. 93
[786] Jean1974a, p. 312
[879] Lafo1972, p. 107
[1323] Riqu1975, p. 238
   

Incipit des strophes conservées dans M:

1. Ara pareisson ll'aubre sec
2. A per poc que totz vius non sec
3. Joven vei fals e flac e sec
4. Li gentz se planh d'un gran mal sec
5. Aqill son dinz e defor sec
6. Qel non ha cors ges flac ni sec
7. Pells maritz drutz vei tornan sec
8. Ar fenirai mon vers sec

Incipit de l'envoi conservé dans M:

9. Si deguns es del vers contradizentz

Incipit des strophes conservées dans C:

1. A per pauc yeu totz non sec
2. Lo vent vey mort e flac e sec
3. Larguetatz si planh du mal sec
4. Pels drutz maritz vey tornat sec
5. Huey mais fenirai lo vers sec

Incipit de l'envoi conservé dans C:

6. Si negus es del vers contradizens

Retour à l'article PC 17 Alegret