PC 47,7 - Dona, si totz temps vivia ...

Retour l'article PC 47 Berenguier de Palazol

7. - 555 : 1.
Dona, si totz temps vivia ...
chanson.

Mss.: C E R.

Editions:

   
[68] Appe1890a, p. 16
[755] Jean1908, p. 532
[1137] Newc1971, p. 61
[1496] Spam1978, p. 129
   

: ms. R.

Editions:

   
[755] Jean1908, p. 532, p. 539 (photocopie)
[52] Angs1935, p. 381
[640] Genn1958, t. 1, p. 53 et t. 2, p. 45
[575] Fern1979, p. 96
[1632] Werf1984, t. 2, p. 27
   

Incipit des strophes:

1. Dona, si totz temps vivia
2. Per Dieu, belha douss' amia
3. Molt vuelh vostra senhoria
4. Anc no cuydiey en tal via
5. Ja
l sens ni la cortezia

Incipit de l'envoi:

6. Foldatz es e leujaria

Retour l'article PC 47 Berenguier de Palazol