PC 10,2 - De sirventes aurai ganren perdutz ...

Retour l'article PC 87 Bertran del Pojet

2. - 421 : 6.
De sirventes aurai ganren perdutz ...

sirventes.

Mss.: A B D F I K.

Editions:


 [1255] Rayn1816, t. 4, p. 375
 [1329] Roch1819, p. 364
 [971] Mahn1846, t. 3, p. 283
 

 [974] Mahn1856, no 138
 [1120] Muss1867, no 453

 [1420] Sard1878, p. 27
 [1522] Sten1878b, no 152

 [524] DeLo1891, p. 652
 [527] DeLo1903, p. 706

Incipit des strophes:

1. De sirventes aurai ganren perdutz
2. Ja non serai desmentitz ni vencutz
3. Que val tesaurs c'ades es rescondutz
4. Per valens faitz es hom mieills mentaugutz
5. Lai a n Guillem Augier, on pretz s'esdutz

Retour l'article PC 87 Bertran del Pojet