PC 97-Blacatz

Retour l'article PC 97 Blacatz

Vida: mss. I K.
En Blacatz si fo de Proensa ...

Editions:

 
[1255] Rayn1816, t. 5, p. 105
[1329] Roch1819, p. 119
[971] Mahn1846, t. 2, p. 135
[706] Heys1852, p. 41
[972] Mahn1853, p. 15
[976] Mahn1878, p. 45
[385] Chab1885, p. 296
[386] Chab1885α, p. 89
[1491] Solt1898, p. 227
[302] Bout1950, p. 76
[572] Fava1961, p. 328
[303] Bout1973, p. 489
[1323] Riqu1975, p. 1258
[1017] Mene1992, p. 242
[1324b] Riqu1995, p. 142
   

Retour l'article PC 97 Blacatz