PC 124,14 - Puois amors vol e comanda ...

Retour l'article PC 124 Daude de Prades

14. - 577 : 257.
Puois amors vol e comanda ...
chanson.

Mss.: A B C D E H M N R; a1 ([1206] PiCa1933) = a2 ([765] Jean1916); α (voir ci-dessous).

Editions: 

   
[974] Mahn1856, nos 86 et 1042
[1120] Muss1867, no 197
[524] DeLo1891, p. 382
[615] Gauc1891, p. 378
[228] Bert1911, p. 320
[1451] Schu1933, p. 27
[314] Bray1955, p. 221
[879] Lafo1972, p. 294
[264] Bill1974, p. 297
   

Citation dans Breviari d'amor:

1. [123] Azai1862, vv. 29870-29877 (En tan quom le cels garanda); [1269] Rich1976, p. 235; [1276] Rick1976, p. 141.

Voir [352] Care1990, p. 343.

Incipit des strophes:

1. Puois amors vol e comanda
2. Qui ben ama petit blanda
3. Tant m'esclaira e m'abranda
4. Qu'en tant cum lo cels garanda
5. Lai on hom ditz: "Si' a randa"

Retour l'article PC 124 Daude de Prades