PC 132,7 - Car compri vostras beutatz ...

Retour l'article PC 132 Elias de Barjols

7. - 624 : 74.
Car compri vostras beutatz ...
chanson.

Mss.: C D E F H I K R; a1 ([1206] PiCa1933) = a2 ([765] Jean1916); f; Q (Girardus).

Editions:

 
[1255] Rayn1816, t. 3, p. 354
[971] Mahn1846, t. 3, p. 54
[1522] Sten1878b, no 178
[615] Gauc1891, p. 549
[224] Bert1905, p. 212
[1539] Stro1906, p. 19
[228] Bert1911, p. 52
   

Voir [352] Care1990, p. 457.

Incipit des strophes:

1. Car compri vostras beutatz
2. A tart serai deziratz
3. Anc nous dis, - ben acordatz
4. Ben suy iauzens e iratz
5. Ben es mortz qui apensatz

Incipit des envois:

6. Comtessa, nulh mal cossire
7. D'En Blacatz nom tuelh nim vire

Retour l'article PC 132 Elias de Barjols