PC 194,8 - Ges de chantar no m faill cors ni razos ...

Retour l'article PC 194 Gui d'Ussel

8. - 504 : 8.
Ges de chantar no m faill cors ni razos ...

chanson.

Mss.: A C D
Dc F G I K M N Q R f; O W (anon.).

Editions:


 [1255] Rayn1816, t. 3, p. 379
 [971] Mahn1846, t. 3, p. 44
 [1522] Sten1878b, no 25
 

 [521] DeLo1886, p. 32
 [524] DeLo1891, p. 346
 [1566] Teul1901, p. 382

 [224] Bert1905, p. 70
 [1414] Sant1909, p. 32
 [235] Bert1912, p. 181

 [113] Audi1922, p. 47
 [265] Bill1982, p. 206

♫: ms. W.

Editions:


 [113] Audi1922, p. 116
 [640] Genn1958, t. 1, p. 151
 

 [640] Genn1958, t. 2, p. 83
 [575] Fern1979, p. 466

 [265] Bill1982, p. 247

 [1632] Werf1984, t. 2, p. 154

Incipit des strophes:

1. Ges de chantar no m faill cors ni razos
2. Tant son plazens e bellas sas faissos
3. Totz temps serai de prejar temeros
4. Be
m pogra far ab meins de ben joios
5. Sivals aitan dirai en mas chanssos

Incipit de l'envoi:

6. Dompn' Alazaitz, tant vos fasetz lauzar

Retour l'article PC 194 Gui d'Ussel