@@213a. GUILLEM DE CERVERA

  Voir [467] Coro1991, pp. 5-6 pour ce qui est de l'identité de cet auteur
  DLF, p. 231: `activité littéraire entre 1252 et 1282 environ'
 

 

Editions complètes: [467] Coro1991 = COROMINES, J., Guillem de Cervera. Versos Proverbials, Barcelona, 1991;
[955] Llab1906 = LLABRES, G., Cançoner dels comtes d'Urgell (Societat Catalana de Bibliofils), Barcelone, 1906
[1570] Thom1886 = THOMAS, A., Les proverbes de Guylem de Cervera, poème catalan du XIIIième siècle, dans: Romn, t. 15 (1886), pp. 25-110
 

 

Voir également: [999a] Mart1992 = MARTINEZ BLANCO, C. M., `Proverbis' de Guilhem de Cervera: posible modelo en provenzal para la literatura didactica de la peninsula iberica, dans: A4-AIEO-3, t. 3, pp. 1026-1030

[1324:0] Riqu1989a = RIQUER, M., Guillem de Cervera est Cerveri de Girone, dans: J115-Rdlr, t. 93 (1989), pp. 403-414

 

 

Les proverbes sont contenus dans les manuscrits de Madrid (B. N., Reservado 48 - voir [334] Brun1935, no 46) et Venise (Bibl. Saint Marc, CIV - voir [334] Brun1935, no 349). Pour une description de ces manuscrits, voir les introductions respectives dans [467] Coro1991 et dans [1570] Thom1886; voir également [1008] Mass1932, p. 11, ms. catalan B.

Orthographe selon [467] Coro1991; leçons de [1570] Thom1886 et de [955] Llab1906 entre parenthèses.

           
PC 213a,1 A cadascú linyatge ... PC 213a,402 Grieu faràs son plaser ... PC 213a,802 Pietat qui promet ...
PC 213a,2 A cell honor daràs ... PC 213a,403 Guarda com parlaràs ... PC 213a,803 Pijor causa no say ...
PC 213a,3 A fait no garda Dieus ... PC 213a,404 Guarda quê farà Dieus ... PC 213a,804 Pijor és bestials ...
PC 213a,4 A fiyl de rey cové ... PC 213a,405 Guarda que no ajusts ... PC 213a,805 Plena de fort vianda ...
PC 213a,5 A grieu ensemps seran ... PC 213a,406 Guarda qui·t servirà ... PC 213a,806 Poder desordonats ...
PC 213a,6 A la berbits natura ... PC 213a,407 Guarda si fa gran guerra ... PC 213a,807 Poders e saviesa ...
PC 213a,7 A l'arbre toyl dels rams ... PC 213a,408 Guarda tos escudiers ... PC 213a,808 Pompeys trenquet lo temple ...
PC 213a,8 A l'u tayn parlars aut ... PC 213a,409 Guardan ne pessan mal ... PC 213a,809 Pretèrits ne presens ...
PC 213a,9 A l'un ensenyarai ... PC 213a,410 Guardar se vol l'ausels ... PC 213a,810 Preyem lo poderós ...
PC 213a,10 A matrimoni·s tayn ... PC 213a,411 Guarda·t de far enuy ... PC 213a,811 Príncep deu ab acort ...
PC 213a,11 A príncep ez a rey ... PC 213a,412 Guarda·t de far tal obra ... PC 213a,812 Príncep deu aver fe ...
PC 213a,12 A príncep tayn amors ... PC 213a,413 Guerra és temedora ... PC 213a,813 Príncep deu escrutar ...
PC 213a,13 A rey larc no cal murs ... PC 213a,414 Hom a la carn aclís ... PC 213a,814 Príncep no són fesel ...
PC 213a,14 A tos fiyls contaràs ... PC 213a,415 Hom conox en la plassa ... PC 213a,815 Príncep se deu guardar ...
PC 213a,15 A tot senyor cové ... PC 213a,416 Hom deu la dompn' onrar ... PC 213a,816 Príncep se guart d'enveja ...
PC 213a,16 A tu matex perdona ... PC 213a,417 Hom ensenya molt lieu ... PC 213a,817 Prínceps benignes dóna ...
PC 213a,17 A verge són set causas ... PC 213a,418 Hom es pus bestials ... PC 213a,818 Prínceps deu mays aver ...
PC 213a,18 A 'yçell dey comendar ... PC 213a,419 Hom joves mor per força ... PC 213a,819 Prínceps e caualiers ...
PC 213a,19 A 'yceyls qui mal viuran ... PC 213a,420 Hom no sap de l'aucell ... PC 213a,820 Prínceps qui volontiers ...
PC 213a,20 Ab aguyla punyén ... PC 213a,421 Hom no temens de mals ... PC 213a,821 Pròprïa causa és ...
PC 213a,21 Ab aygua ne ab foc ... PC 213a,422 Hom poda la sarment ... PC 213a,822 Punçellatges, ne temps ...
PC 213a,22 Ab cossellier avar ... PC 213a,423 Home conexeràs ... PC 213a,823 Pus aspra caus' e·l món ...
PC 213a,23 Ab cruzels medicines ... PC 213a,424 Homelitats desira ... PC 213a,824 Pus benestans seria ...
PC 213a,24 Ab dejunis fasén ... PC 213a,425 Homelitats és bona ... PC 213a,825 Pus Dieus lo cap baixet ...
PC 213a,25 Ab gran discreció ... PC 213a,426 Homelitats perprên ... PC 213a,826 Pus Dieus mande penjar ...
PC 213a,26 Ab los meylós de tu ... PC 213a,427 Homilmén aclinar ... PC 213a,827 Pus Dieus te manda trayre ...
PC 213a,27 Ab maestre apendràs ... PC 213a,428 Homils et paciens ... PC 213a,828 Pus femna vol entendre ...
PC 213a,28 Ab mi no trobarets ... PC 213a,429 Homils fug a lausor ... PC 213a,829 Pus laigs peccats non és ...
PC 213a,29 Ab quals oyls guardaràs ... PC 213a,430 Honorar e servir ... PC 213a,830 Pus li laic prêndon mal ...
PC 213a,30 Ab re tan be no·s pren ... PC 213a,431 Ignoràncï' és caps ... PC 213a,831 Pus lieu aturaria ...
PC 213a,31 Ab sen deu hom guardar ... PC 213a,432 Ipocràs pauset ley ... PC 213a,832 Pus lieu serà noada ...
PC 213a,32 Ab tot' aytal mesura ... PC 213a,433 Ira no jutja bé ... PC 213a,833 Pus no t'aus refrenar ...
PC 213a,33 Adonchs dirà le reys ... PC 213a,434 Isach l'odor sentí ... PC 213a,834 Pus per obra plasén ...
PC 213a,34 Aguyló de parlar ... PC 213a,435 Ja, a Roma anan ... PC 213a,835 Pus segurs és qui mena ...
PC 213a,35 Al bo és laigs fayts, durs ... PC 213a,436 Ja alcú no trebayls ... PC 213a,836 Puys Déus asira ceyl ...
PC 213a,36 Al començar metge as ... PC 213a,437 Ja no aüns ton parén ... PC 213a,837 Qu' hom de Crist no liurés ...
PC 213a,37 Al far tayn conoixensa ... PC 213a,438 Ja no curs, ne demans ... PC 213a,838 Quals caus' ês que no gir ...
PC 213a,38 Al metge di vertat ... PC 213a,439 Ja no cuygs ésser sas ... PC 213a,839 Quals re 's pus lieu d'ardura ...
PC 213a,39 Al serv par que pro bast ... PC 213a,440 Ja no meynspresaràs ... PC 213a,840 Quan trebayl sofferràs ...
PC 213a,40 Albirar e stimar ... PC 213a,441 Ja no vuyles contendre ... PC 213a,841 Que als oyls no fêts Dieus ...
PC 213a,41 Alegra·t de sò qu'és ... PC 213a,442 Ja non aurà durable ... PC 213a,842 Que si Dieus la fasia ...
PC 213a,42 Alegre donador ... PC 213a,443 Ja no·t dês trop d'esmay ... PC 213a,843 Quecz, per sò que solia ...
PC 213a,43 Alexandris moric ... PC 213a,444 Ja no·t fassa sotmês ... PC 213a,844 Qu'escoutars sens entendre ...
PC 213a,44 Alexandris per fe ... PC 213a,445 Ja per aspra paraula ... PC 213a,845 Quê·t profetxa claus d'aur ...
PC 213a,45 Alexandris pres do ... PC 213a,446 Ja tu no amaray ... PC 213a,846 Qui a cell qui·s declina ...
PC 213a,46 Alexandris, qui fo ... PC 213a,447 Ja vergoyna no·t dós ... PC 213a,847 Qui à molt a mandar ...
PC 213a,47 Als pubils sias payre ... PC 213a,448 Ja·l paubres no deria ... PC 213a,848 Qui apella fretxura ...
PC 213a,48 Als vesís malamén ... PC 213a,449 Jes les portes d'infern ... PC 213a,849 Qui au los mandaments ...
PC 213a,49 Altesa de ricor ... PC 213a,450 Jhesuchrist no perdona ... PC 213a,850 Qui benifayts sab dar ...
PC 213a,50 Altres vençre toyl força ... PC 213a,451 Jhésus fo oyls dels cechs ... PC 213a,851 Qui combatr 's volia ...
PC 213a,51 Amans tem sidons perdre ... PC 213a,452 Joc far can no cové ... PC 213a,852 Qui de se vol parlar ...
PC 213a,52 Amaràs tos amichs ... PC 213a,453 Josaphat dix pels jutges ... PC 213a,853 Qui dóna senyoria ...
PC 213a,53 Ananias, pausats ... PC 213a,454 Joyas fan cechs ab dos ... PC 213a,854 Qui fa al sieu sotsmês ...
PC 213a,54 Anch Dieus no volc far re ... PC 213a,455 La boca er malditcha ... PC 213a,855 Qui fa bé mens de fe ...
PC 213a,55 Anna e·l templ' estava ... PC 213a,456 La brasa pren l'enfans ... PC 213a,856 Qui fa mal en jovén ...
PC 213a,56 Ans que parles, aprên ... PC 213a,457 La candela muylada ... PC 213a,857 Qui fa oració ...
PC 213a,57 Aquest' setgl' és poblats ... PC 213a,458 La causa desempara ... PC 213a,858 Qui fer en l'aguyló ...
PC 213a,58 Aquò qui és meyllor ... PC 213a,459 La causa pus malvada ... PC 213a,859 Qui fiyla lax' anar ...
PC 213a,59 Arbres tramet dousor ... PC 213a,460 La clau de Paradís ... PC 213a,860 Qui ha bella uxor ...
PC 213a,60 Aspra caus' és e mala ... PC 213a,461 La doctrina ês leugeira ... PC 213a,861 Qui honra·ls lochtenéns ...
PC 213a,61 Atressí com la cura ... PC 213a,462 La donzeyla cuydet ... PC 213a,862 Qui la coa tollia ...
PC 213a,62 Aujats paraula estranya ... PC 213a,463 La femna vils no fóra ... PC 213a,863 Qui m'à l'arma lonyada ...
PC 213a,63 Aur ez argent e perles ... PC 213a,464 La fes és saviesa ... PC 213a,864 Qui mays deu ensenyar ...
PC 213a,64 Axí aprên, co si ... PC 213a,465 La gràcïa no val ... PC 213a,865 Qui met dins sa maysó ...
PC 213a,65 Axí com conoxensa ... PC 213a,466 La lenga·ns era dada ... PC 213a,866 Qui 'n jovén mal far voyla ...
PC 213a,66 Axí com és l'avars ... PC 213a,467 La lengua graciosa ... PC 213a,867 Qui 'n primer non aprên ...
PC 213a,67 Axí com las abeylas ... PC 213a,468 La mà no deu parlar ... PC 213a,868 Qui, neci, ·s vol peccar ...
PC 213a,68 Axí com les esteles ... PC 213a,469 La mala volentat ... PC 213a,869 Qui no à uyls, orbs és ...
PC 213a,69 Axí com savi·s fay ... PC 213a,470 La maysós non és ferma ... PC 213a,870 Qui no guarda raysó ...
PC 213a,70 Axí com trop parlars ... PC 213a,471 La meylor causa qu'és ... PC 213a,871 Qui no sab esmendar ...
PC 213a,71 Axí deus voler viure ... PC 213a,472 La móyler al marit ... PC 213a,872 Qui non és passiens ...
PC 213a,72 Aycel fochs cauts ês ira . PC 213a,473 La naus és en major ... PC 213a,873 Qui no·s sab cosseylar ...
PC 213a,73 Aycell qui son pausat ... PC 213a,474 La paraula del fat ... PC 213a,874 Qui parlä ab feunia ...
PC 213a,74 Ayçells és malesits ... PC 213a,475 La part del menscresén ... PC 213a,875 Qui payr' e mayr' e·l sieu ...
PC 213a,75 Ayceyl fo compayn bos ... PC 213a,476 La pistola primeyra ... PC 213a,876 Qui per comandamén ...
PC 213a,76 Aytal és disciplina ... PC 213a,477 La poma vert toylràs ... PC 213a,877 Qui per si eys no sab ...
PC 213a,77 Aytal gasayn farets ... PC 213a,478 La pus auta montanya ... PC 213a,878 Qui pros omes no fay ...
PC 213a,78 Aytan amaràs Dieu ... PC 213a,479 La rasits sosté l'arbre ... PC 213a,879 Qui pus lo carbó mena ...
PC 213a,79 Aytan tart com la mar ... PC 213a,480 La regla dels sants payres ... PC 213a,880 Qui sa fiyla ajusta ...
PC 213a,80 Aytant am mon amich ... PC 213a,481 La reÿna al bayn ... PC 213a,881 Qui sa lengua gen guarda ...
PC 213a,81 Aytant cant ês malvats ... PC 213a,482 La reÿna d'Espanya ... PC 213a,882 Qui sa volentat fa ...
PC 213a,82 Aytant ês mays lausats ... PC 213a,483 La sigala acolc ... PC 213a,883 Qui savis vol usar ...
PC 213a,83 Aytant me deus grasir ... PC 213a,484 La talpa camjet mal ... PC 213a,884 Qui serp al coyl tocava ...
PC 213a,84 Az escoles anaves ... PC 213a,485 La terra n'és pus dura ... PC 213a,885 Qui si à ensenyat ...
PC 213a,85 Barayla e pinxura ... PC 213a,486 La terra tot bé dóna ... PC 213a,886 Qui si eys amonesta ...
PC 213a,86 Bé guarda tot quant as ... PC 213a,487 La verg' on ès batuts ... PC 213a,887 Qui soffer gran dolor ...
PC 213a,87 Bé pots ton malvolén ... PC 213a,488 La verga d'arbre bo ... PC 213a,888 Qui soffer malenansa ...
PC 213a,88 Bé tenc celuy per orb ... PC 213a,489 La via del foyl és ... PC 213a,889 Qui son bell tresaur porta ...
PC 213a,89 Bell senyal ha e·l quart ... PC 213a,490 L'àguila, ensenyan ... PC 213a,890 Qui son voler asira ...
PC 213a,90 Bella car' e douçors ... PC 213a,491 Laixa·ls termes pauquets ... PC 213a,891 Qui sos veyls amichs laxa ...
PC 213a,91 Ben deuries entendre ... PC 213a,492 L'alberc sia per tu ... PC 213a,892 Qui té loc de senyor ...
PC 213a,92 Ben és orbs qui orb guia ... PC 213a,493 L'amistansa dels fats ... PC 213a,893 Qui toll al paubre·l pa ...
PC 213a,93 Ben esguarda ta porta ... PC 213a,494 L'amor c'a pats Dieus ac ... PC 213a,894 Qui vol fayt començar ...
PC 213a,94 Ben garda la persona ... PC 213a,495 L'arbre làxon la flor ... PC 213a,895 Qui vol los dits rependre ...
PC 213a,95 Ben garda ta maysó ... PC 213a,496 L'arbre, per la rasits ... PC 213a,896 Qui vol sa cossiensa ...
PC 213a,96 Ben lieu tal re pendràs ... PC 213a,497 Las bêstïas e·l peys ... PC 213a,897 Qui vol son enamich ...
PC 213a,97 Ben sabs que les abelles ... PC 213a,498 Las flors can frescas só ... PC 213a,898 Qui volentat d'autruy ...
PC 213a,98 Benahuyrat seran ... PC 213a,499 Las vertuts són noyridas ... PC 213a,899 Rasós asaut composta ...
PC 213a,99 Benignes tayn que sia ... PC 213a,500 Las causas temporals ... PC 213a,900 Re no preu comensar ...
PC 213a,100 Bé·s gloriejaria ... PC 213a,501 Las màs se guardaran ... PC 213a,901 Reprendén si t'orgoylas ...
PC 213a,101 Bêstïa ez auçells ... PC 213a,502 Las ymages de Roma ... PC 213a,902 Res no sofer pus grieu ...
PC 213a,102 Bêstïas, peys, auçell ... PC 213a,503 L'aur del foc gitaràs ... PC 213a,903 Res no viu en Mar Morta ...
PC 213a,103 Beyls dit són aneyl d'aur ... PC 213a,504 L'aureyla de celuy ... PC 213a,904 Res tant amar no fay ...
PC 213a,104 Beyls parlars ab mal viure ... PC 213a,505 L'auseyl és pres e·l latz ... PC 213a,905 Resebimens de dos ...
PC 213a,105 Bis és dats a vestir ... PC 213a,506 L'austors no ve·l filat ... PC 213a,906 Rey avar als sotsmês ...
PC 213a,106 Bo ministre faray ... PC 213a,507 L'aut puig se bàxon jos ... PC 213a,907 Reys als autres avars ...
PC 213a,107 Bon fruyt no pot levar ... PC 213a,508 L'avesque e·l prelat ... PC 213a,908 Reys: ausén entendets ...
PC 213a,108 Bos compayn en la via ... PC 213a,509 Lay ês caps de la taula ... PC 213a,909 Reys can és larchs als sieus ...
PC 213a,109 Bos prínceps deu voler ... PC 213a,510 Lay on governador ... PC 213a,910 Reys d'Egipte liuret ...
PC 213a,110 Can bé díson li mal ... PC 213a,511 Le barós no fesels ... PC 213a,911 Reys deu savi eslir ...
PC 213a,111 Can bellas rasós dias ... PC 213a,512 Le bos profeta di ... PC 213a,912 Reys dreturiers endressa ...
PC 213a,112 Can cantaràs, no·t ries ... PC 213a,513 Le bos reys - pus certs ês ... PC 213a,913 Reys fats, en la cadeyra ...
PC 213a,113 Can d'amic parlaràs ... PC 213a,514 Le coloms guard' e·l riu ... PC 213a,914 Reys qu'és avars a ssi ...
PC 213a,114 Can deu picar, l'espina ... PC 213a,515 Le corbs infernal ponya ... PC 213a,915 Reys qui jutja sa gen ...
PC 213a,115 Can diràs, bé conferma ... PC 213a,516 Le cosseyls deu regir ... PC 213a,916 Reys, qui té loc de Dieu ...
PC 213a,116 Can en rocha veyràs ... PC 213a,517 Le fats se ri ab crits ... PC 213a,917 Reys, qui té loch de Dieu ...
PC 213a,117 Can erguylls puja alt ... PC 213a,518 Le fers és agusats ... PC 213a,918 Reys sesén en cadeyra ...
PC 213a,118 Can fan mal li major ... PC 213a,519 Le foyls met sa sperança ... PC 213a,919 Reys venç ab paciença ...
PC 213a,119 Can grans fams me prendia ... PC 213a,520 Le frayres ajudats ... PC 213a,920 Riques' e dignitats ...
PC 213a,120 Can hom al layre tray ... PC 213a,521 Le gayls se fay emblar ... PC 213a,921 Riquesa dits hom qu'és ...
PC 213a,121 Can hom la causa pert ... PC 213a,522 Le malvats confondrà ... PC 213a,922 Rire trop en est món ...
PC 213a,122 Can hom la fiyla ve ... PC 213a,523 Le manjars s'asabora ... PC 213a,923 Ris de foyl són presan ...
PC 213a,123 Can hom la nafra sana ... PC 213a,524 Le no-savis desplats ... PC 213a,924 Ris ês desordonats ...
PC 213a,124 Can hom per Dieu daria ... PC 213a,525 Le novês, can reys vol ... PC 213a,925 Riu secaran corrén ...
PC 213a,125 Can hom se ri e canta ... PC 213a,526 Le pas dels freyturans ... PC 213a,926 Sa móyler féts Tristan ...
PC 213a,126 Can hom un mot tort dits ... PC 213a,527 Le portaments e·l ris ... PC 213a,927 S'ab negú prens paria ...
PC 213a,127 Can hom ve lo cayrell ... PC 213a,528 Le proverbis retray ... PC 213a,928 Sabchas que malesits ...
PC 213a,128 Can hom vol fayt celar ... PC 213a,529 Le quints és, que·l reys ondre ... PC 213a,929 Saber, aver, honor ...
PC 213a,129 Can humilitats mon ... PC 213a,530 Le raubayre no pausa ... PC 213a,930 Sabers sí com lums és ...
PC 213a,130 Can humilitats raya ... PC 213a,531 Le raubayre pendria ... PC 213a,931 S'aital grat com volrias ...
PC 213a,131 Can inquisició ... PC 213a,532 Le reys Daví jutget ... PC 213a,932 Salamós ac contrari ...
PC 213a,132 Can la riques' esvan ... PC 213a,533 Le richs non és reprês ... PC 213a,933 Salamós fo aytan ...
PC 213a,133 Can la rosa metràs ... PC 213a,534 Le richs, quan paubres torna ... PC 213a,934 S'ames mays la sirventa ...
PC 213a,134 Can l'aneyls ampl' estay ... PC 213a,535 Le savi dits: Tot dia ... PC 213a,935 Sans Agustís o dits ...
PC 213a,135 Can le fiyls sofer mal ... PC 213a,536 Le savis dits: natura ... PC 213a,936 Sans Bernats carn manjet ...
PC 213a,136 Can l'error laxaràs ... PC 213a,537 Le savis e·l cor à ... PC 213a,937 Sans Bernats és auctors ...
PC 213a,137 Can li senyor an guerra ... PC 213a,538 Le segons senyals és ... PC 213a,938 Sans Mertís garí·l séc ...
PC 213a,138 Can lo caps mal se sen ... PC 213a,539 Le servs màger non és ... PC 213a,939 Sans Peyres dix axí ...
PC 213a,139 Can lo cers mal se sen ... PC 213a,540 Le simis la nots lança ... PC 213a,940 Santa Cicília fe ...
PC 213a,140 Can lo tieu aurai pres ... PC 213a,541 Le sisês és can reys ... PC 213a,941 S'apendre vols la forsa ...
PC 213a,141 Can lo tieu malvolén ... PC 213a,542 Le ters senyals és, bos ... PC 213a,942 S'Aristòtils no fos ...
PC 213a,142 Can l'oyl no veson clar ... PC 213a,543 Le vils cors senyoreja ... PC 213a,943 S'as bés, no lays del dia ...
PC 213a,143 Can l'us membres sent mal ... PC 213a,544 L'enamics celar-t'a ... PC 213a,944 S'autre vols meynsprear ...
PC 213a,144 Can malesa s'ês mesa ... PC 213a,545 L'enap de passió ... PC 213a,945 Saviesa cové ...
PC 213a,145 Can negús se levava ... PC 213a,546 Lengua ciutats murades ... PC 213a,946 Saviesa ligén ...
PC 213a,146 Can príncep gasanyés ... PC 213a,547 Lengua és pauch' e lieus ... PC 213a,947 Saviesa madura ...
PC 213a,147 Can príncep torts estay ... PC 213a,548 Lengua no endressada ... PC 213a,948 Saviesa requer ...
PC 213a,148 Can prínceps savis sia ... PC 213a,549 Lengua non ês domdada ... PC 213a,949 Savis és bos amichs ...
PC 213a,149 Can sényer sofer fayts ... PC 213a,550 Lenya de benifaits ... PC 213a,950 Savi·s fa per sos dits ...
PC 213a,150 Can ton amic felló ... PC 213a,551 L'ergullós cre saber ... PC 213a,951 Savis, per quê dreyt àn ...
PC 213a,151 Can tots tos cosseyls sia ... PC 213a,552 Les causas ton amich ... PC 213a,952 Savis qual caus' à mays ...
PC 213a,152 Can trobet Magdalena ... PC 213a,553 Les companyes del bo ... PC 213a,953 Savis tayn si' amichs ...
PC 213a,153 Can tu tot sol serias ... PC 213a,554 Les làgremes de l'hoyl ... PC 213a,954 Segons Dieu tuyt em frayre ...
PC 213a,154 Can tu viuràs leyal ... PC 213a,555 Les mas nos éron dades ... PC 213a,955 Segons sò qu'il, disén ...
PC 213a,155 Can va entre setmana ... PC 213a,556 L'esperits ab lo cors ... PC 213a,956 Seguir la voluntat ...
PC 213a,156 Can ve·l paubr' escorjar ... PC 213a,557 L'espina nafra·l cors ... PC 213a,957 S'en vida vols intrar ...
PC 213a,157 Can vergu' és tenr' e moyls ... PC 213a,558 L'estopa lexaràs ... PC 213a,958 Senes mercê dretchura ...
PC 213a,158 Can veyràs lo camí ... PC 213a,559 Leyals fa leyaltat ... PC 213a,959 Sent Jerònim estima ...
PC 213a,159 Cant sèras covidats ... PC 213a,560 Li aut senyor mal fan ... PC 213a,960 S'entras per bassa porta ...
PC 213a,160 Car amichs parla mays ... PC 213a,561 Li dexeble gitar ... PC 213a,961 Sényer deu ésser tals ...
PC 213a,161 Car Dieus celuy reprên ... PC 213a,562 Li fiyl d'Aron meseron ... PC 213a,962 Sényer deu socors far ...
PC 213a,162 Car ês e preciós ... PC 213a,563 Li fiyl nat dels malvats ... PC 213a,963 Sényer deu tals estar ...
PC 213a,163 Car està dins dos murs ... PC 213a,564 Li home són semblan ... PC 213a,964 Sényer Dieus, li teu oyl ...
PC 213a,164 Car Gesaí pres do ... PC 213a,565 Li major deffallir ... PC 213a,965 Senyer és bonanats ...

PC 213a,165

Car hom hon pus alts ês ... PC 213a,566 Li malvat sobre terra ... PC 213a,966 Sényer no deu serf far ...
PC 213a,166 Car legir ditz emblar ... PC 213a,567 Li preveyre qui vívon ... PC 213a,967 Senyor són li juglar ...
PC 213a,167 Car: l'iverns e l'estats ... PC 213a,568 Li príncep, tolledor ... PC 213a,968 Senyori' és tan forts ...
PC 213a,168 Car no·ls era mandat ... PC 213a,569 Li regidor de mar ... PC 213a,969 Ses bé parlar saber ...
PC 213a,169 Car si savis non és ... PC 213a,570 Li reis de les abeyles ... PC 213a,970 Ses fe, plaser a Dieu ...
PC 213a,170 Car tal servex altruy ... PC 213a,571 Liada és folia ... PC 213a,971 Ses loqüèncïa bona ...
PC 213a,171 Cara trista caylar ... PC 213a,572 Ligén ho as trobat ... PC 213a,972 S'és us teus enamichs ...
PC 213a,172 Carles Maynes fo layre ... PC 213a,573 Lig-se en Levitích ... PC 213a,973 Si a tu no perdones ...
PC 213a,173 Cascús dels membres tieus ... PC 213a,574 L'indienchs volc ab femna ... PC 213a,974 Si ab mi vols estar ...
PC 213a,174 Cascús deu far fasenda ... PC 213a,575 Lo bé qu'als bos aus dire ... PC 213a,975 Si als mirayls tacats ...
PC 213a,175 Castells ne fermetats ... PC 213a,576 Lo corp tramês Nohè ... PC 213a,976 Si ames la riquesa ...
PC 213a,176 Causa fayta, com flors ... PC 213a,577 Lo foyls farà tal re ... PC 213a,977 Si as alcús lausats ...
PC 213a,177 Causas no covinens ... PC 213a,578 Lo grans mals que·l rich fan ... PC 213a,978 Si às desconoxens ...
PC 213a,178 Cavaliers d'ardimens ... PC 213a,579 Lo malvats no entês ... PC 213a,979 Si bêstïa fa re ...
PC 213a,179 Cavaliers deu estar ... PC 213a,580 Lo pes d'àvol costuma ... PC 213a,980 Si causas demandam ...
PC 213a,180 Cavalleria és ... PC 213a,581 Lo poms hon lo verms ês ... PC 213a,981 Si çell qui vell seran ...
PC 213a,181 Cell ama son amic ... PC 213a,582 Lo porchs met atan leu ... PC 213a,982 Sí com al cors és bos ...
PC 213a,182 Cell qu'és de paucs bés, bos ... PC 213a,583 Lo psalm dits, qui be·l gara ... PC 213a,983 Sí com bella penchura ...
PC 213a,183 Cell qui ha gran poder ... PC 213a,584 Lo vuytés senyals és ... PC 213a,984 Sí com, joyas prendén ...
PC 213a,184 Cell qui molt vol parlar ... PC 213a,585 Lochs e sasós cové ... PC 213a,985 Si com la flors se té ...
PC 213a,185 Cell qui·s sen malmirens ...

PC 213a,586

L'odors dels vestiments ... PC 213a,986 Sí com lis entr' espines ...
PC 213a,186 Cells és benahuyrats ... PC 213a,587 L'olivers e·l serments ... PC 213a,987 Sí com l'oyl han plaser ...
PC 213a,187 Celuy que tu pories ... PC 213a,588 Loqüèncïa mellura ... PC 213a,988 Si comptes ta raysó ...
PC 213a,188 Cesar fiylas avia ... PC 213a,589 Los fiyls d'Aron cremet ... PC 213a,989 Sí con és gloriosa ...
PC 213a,189 Ceyl aucí planament ... PC 213a,590 Los homils pus que·ls braus ... PC 213a,990 Sí con savis seràs ...
PC 213a,190 Ceyl ês trop desastruchs ... PC 213a,591 Los paubres, que auran ... PC 213a,991 Si cuydas en semnar ...
PC 213a,191 Ceyl ha forsa d'amor ... PC 213a,592 Lots can fo enbriachs ... PC 213a,992 Si de jenoyls, senyan ...
PC 213a,192 Ceyl per cuy fo·l portals ... PC 213a,593 L'un fan, cujàn, falsia ... PC 213a,993 Si del paubre le plors ...
PC 213a,193 Ceyl qu'en gran benenança ... PC 213a,594 L'us dels meylors senyals ... PC 213a,994 Si desfà tos compayns ...
PC 213a,194 Ceyl qui benifayts dóna ... PC 213a,595 Lusia la lumneyra ... PC 213a,995 Si dompna·s met en joch ...
PC 213a,195 Ceyl qui mal te volrà ... PC 213a,596 Luxúrï' ez enveja ... PC 213a,996 Si dona met la mà ...
PC 213a,196 Ceyl vol mays malparlar ... PC 213a,597 Luxuriós fay mal ... PC 213a,997 Si duas vets t'enjan ...
PC 213a,197 Cil c'à dur cor com peyra ... PC 213a,598 Ma sor voil ço escriva ... PC 213a,998 Si estreyts és l'anells ...
PC 213a,198 Cil qui son regidor ... PC 213a,599 Macips fay bon senyal ... PC 213a,999 Si falsia gasány à ...
PC 213a,199 Cil seran malesit ... PC 213a,600 Maestr' és falsaments ... PC 213a,1000 Si fas als paubres força ...
PC 213a,200 Cinc grans en semblan d'aur ... PC 213a,601 Maestre auràs soptil ... PC 213a,1001 Si fas causa celada ...
PC 213a,201 Ciyl cuy valors destreyn ... PC 213a,602 Magdalena parlava ... PC 213a,1002 Si fas sò de caresma ...
PC 213a,202 Ciyl qui són vendedor ... PC 213a,603 Mal fas tu, qui del meu ... PC 213a,1003 Si fas tan gran honor ...
PC 213a,203 Cobeitats ez enveja ... PC 213a,604 Mala costuma ês sí ... PC 213a,1004 Si gran compte tenets ...
PC 213a,204 Cobes resebén do ... PC 213a,605 Mala lengua ês fochs ... PC 213a,1005 Si hom te lausa mays ...
PC 213a,205 Com cil de la ciutat ... PC 213a,606 Malalti' alongada ... PC 213a,1006 Si hom veyls cavalcava ...
PC 213a,206 Com cujas ço mostrar ... PC 213a,607 Mals fochs devorarà ... PC 213a,1007 Si la resebedora ...
PC 213a,207 Com pols e cendre sia ... PC 213a,608 Malvada voluntats ... PC 213a,1008 Si li os ple seran ...
PC 213a,208 Com ymages ajam ... PC 213a,609 Mandaments ês luzerna ... PC 213a,1009 Si lo pex l'am vesia ...
PC 213a,209 Companyó delicat ... PC 213a,610 Manera d'aÿman ... PC 213a,1010 Si l'oyl deu un colp pendre ...
PC 213a,210 Con Dieus asir peccats ... PC 213a,611 Maneyr' és molt lusents ... PC 213a,1011 Si l'oyl nuyl mal se sen ...
PC 213a,211 Conóxer pots en l'obra ... PC 213a,612 Manjar deu desirar ... PC 213a,1012 Si missatges tramets ...
PC 213a,212 Contendr' ês parladura ... PC 213a,613 Mant arbre fan fruyt tal ... PC 213a,1013 Si mon servici prens ...
PC 213a,213 Continuadamens ... PC 213a,614 Mant sabòn grat aver ... PC 213a,1014 Si 'n bona via·t mets ...
PC 213a,214 Cosseyl a demandar ... PC 213a,615 Mant són de serfs senyor ... PC 213a,1015 Si no voyl celar mi ...
PC 213a,215 Cosseyl demandaràs ... PC 213a,616 Manta vets ay ben dit ... PC 213a,1016 Si no·t guardes d'error ...
PC 213a,216 Cujàn fan, li un, mal ... PC 213a,617 Mantes vets pus se tarda ... PC 213a,1017 Si parles az aureylas ...
PC 213a,217 D'amic tayn fermetats ... PC 213a,618 Mants mals pessamens ve ... PC 213a,1018 Si pega calda prens ...
PC 213a,218 D'aquest món bos sabers ... PC 213a,619 Mas am ez ay amat ... PC 213a,1019 Si pots trobar amic ...
PC 213a,219 D'ayçò que·l reys tolia ... PC 213a,620 Mas en franch cor homil ... PC 213a,1020 Si prens muyler, ben gara ...
PC 213a,220 David dix: Senyor Deus ... PC 213a,621 Mas .j. moment no dura ... PC 213a,1021 Si puges en ricor ...
PC 213a,221 Davids quès do a Dieu ... PC 213a,622 Mas l'Evangelis dits ... PC 213a,1022 Si puges en riquesa ...
PC 213a,222 D'ayçò són molt payat ... PC 213a,623 Mas no'm conexeran ... PC 213a,1023 Si sa vis ès, ne grans ...
PC 213a,223 D'ayssò·s deu hom pessar ... PC 213a,624 Mas per sò car avia ... PC 213a,1024 Si sabets legir bé ...
PC 213a,224 De ceyls vuylas consells ... PC 213a,625 Mayr' és obediensa ... PC 213a,1025 Si savis ès presats ...
PC 213a,225 De ço que cuydaràs ... PC 213a,626 Mays ama pauca causa ... PC 213a,1026 Si ses colpa prendia ...
PC 213a,226 De dós te guardaràs ... PC 213a,627 Mays amari' anar ... PC 213a,1027 Si tems Dieu, no seràs ...
PC 213a,227 De gasayn qui mal sia ... PC 213a,628 Mays c'àngels à poder ... PC 213a,1028 Si t'esgardas d'on vés ...
PC 213a,228 De las bataylas soma ... PC 213a,629 Mays entra d'amor bona ... PC 213a,1029 Si ton amich chastias ...
PC 213a,229 De loyn te guaytaràs ... PC 213a,630 Mays entra de la nau ... PC 213a,1030 Si tramets vil missatge ...
PC 213a,230 De nuyl fayt no m'asaut ... PC 213a,631 Mays ês manifestat ... PC 213a,1031 Si trobas un bastó ...
PC 213a,231 De parlar pots apendre ... PC 213a,632 Mays ha ops, qui mays té ... PC 213a,1032 Si trobas via torta ...
PC 213a,232 De re tan no m'és grieu ... PC 213a,633 Mays perfetx' és la vida ... PC 213a,1033 Si tu as fiyla, voylas ...
PC 213a,233 De Sant Esperit fo ... PC 213a,634 Mays val ésser amats ... PC 213a,1034 Si tu fas a ta guisa ...
PC 213a,234 De saviesa és ... PC 213a,635 Mays val lops, part mesura ... PC 213a,1035 Si tu fas aytal obra ...
PC 213a,235 De Senacherip rey ... PC 213a,636 Mays valri' a senyor ... PC 213a,1036 Si tu no·t vols presar ...
PC 213a,236 De sò qu'és a venir ... PC 213a,637 Mays valria seser ... PC 213a,1037 Si tu parts, honra gen ...
PC 213a,237 De sofrir no-volers ... PC 213a,638 Mays voylas sol sofrir ... PC 213a,1038 Si tu servici prens ...
PC 213a,238 De terr' és hom; e par ... PC 213a,639 Mays vuyl de mon missatge ... PC 213a,1039 Si tu vols obesir ...
PC 213a,239 Del fiyl te guardaràs ... PC 213a,640 Medicina, com fels ... PC 213a,1040 Si tu vols tos amichs ...
PC 213a,240 Del proverbi ven dans ... PC 213a,641 Membre 't de l'Elizeu ... PC 213a,1041 Si tu·l n'as levat, sényer ...
PC 213a,241 Del temps c'as meynscabat ... PC 213a,642 Membre 't de l'escudier ... PC 213a,1042 Si us arbres floria ...
PC 213a,242 Delitats matremonis ... PC 213a,643 Membre 't de sent Johan ... PC 213a,1043 Si us laichs tray un pa ...
PC 213a,243 Dels dits non ayes cura ... PC 213a,644 Membre 't del rey de Fransa ... PC 213a,1044 Si ús parl' entre cen ...
PC 213a,244 Dels proverbis que fe ... PC 213a,645 Membre·t del jutjamén ... PC 213a,1045 Si vas dins lo moster ...
PC 213a,245 Dels trebayls sofertar ... PC 213a,646 Membre·t le póts de Roma ... PC 213a,1046 Si volets c'om vos am ...
PC 213a,246 D'enfan foyl no·m desfí ... PC 213a,647 Membre·t qu'e·l món poder ... PC 213a,1047 Si vols, can veyls seràs ...
PC 213a,247 D'escarn sémblan escoles ... PC 213a,648 Membre·us dels cers quê fan ... PC 213a,1048 Si vols cuylir plaser ...
PC 213a,248 Desobediens fo ... PC 213a,649 Menasses vàlon mays ... PC 213a,1049 Si vols ésser cortês ...
PC 213a,249 Déus te guarda de mals ... PC 213a,650 Menys ès de porch, que·ls pes ... PC 213a,1050 Si vols leyó semblar ...
PC 213a,250 Di que tos enamichs ... PC 213a,651 Mercadiers, si cobria ... PC 213a,1051 Si vols plasén manjar ...
PC 213a,251 Diable re no fan ... PC 213a,652 Metges deu bos senyals ... PC 213a,1052 Si vols ton cors sanar ...
PC 213a,252 Diable vàlon may ... PC 213a,653 Meylor estar faria ... PC 213a,1053 Sia per Dieu amats ...
PC 213a,253 Diables fé, duptan ... PC 213a,654 Meylor estar faria ... PC 213a,1054 Si·l blasme vols celar ...
PC 213a,254 Dic que comensamens ... PC 213a,655 Meylor vêncer faria ... PC 213a,1055 Si·l bo libre aprens ...
PC 213a,255 Diciplin' és amara ... PC 213a,656 Ministres deu aver ... PC 213a,1056 Si·l cas en l'aygua cay ...
PC 213a,256 Diciplina aduts ... PC 213a,657 Miracles ai auzits ... PC 213a,1057 Si·l lops pogués far clam ...

PC 213a,257

Dieus, can det a Adam ... PC 213a,658 Misericordiós ... PC 213a,1058 Si·l metge al començar ...
PC 213a,258 Dieus del cel avallet ...

PC 213a,659

Molí vey aturar ... PC 213a,1059 Si·l missatg' ês, qu'emvies ...
PC 213a,259 Dieus dits c'hom onr' ez am ... PC 213a,660 Molt mays te val li affars ... PC 213a,1060 Si·l porchs e·l caix tenia ...
PC 213a,260 Dieus me donet lo cor ... PC 213a,661 Molt mays val, ses periyls ... PC 213a,1061 Si·l príncep paubre ama ...
PC 213a,261 Dieus mês, a ley de franch ... PC 213a,662 Molt meyls deu hom parlan ... PC 213a,1062 Si·l sényer és avars ...
PC 213a,262 Dieus no féts del cap Eva ... PC 213a,663 Molts són, qui·l bestiar ... PC 213a,1063 Si·l sirvent' és vestida ...
PC 213a,263 Dieus no guarda la causa ... PC 213a,664 Mos parents si·s reffrayn ... PC 213a,1064 Si·l vis te fay doler ...
PC 213a,264 Dieus no meynspresarà ... PC 213a,665 Móylers vils bé vestida ... PC 213a,1065 Si·t vey tots jorns fallir ...
PC 213a,265 Dieus no volc per nién ... PC 213a,666 Móylers vol mal sovên ... PC 213a,1066 Sitot ab gran cossir ...
PC 213a,266 Dieus nos det las aureylas ... PC 213a,667 Muylers ama marit ... PC 213a,1067 Sitot eu, qui ben dich ...
PC 213a,267 Dignes offertes porta ... PC 213a,668 Muylers ês gaugs durables ... PC 213a,1068 Sitot latí no say ...
PC 213a,268 Dis a una donzella ... PC 213a,669 Na Diana y anet ... PC 213a,1069 Sitot non ay saber ...
PC 213a,269 Dits Guillem de Cerveyra ... PC 213a,670 Nabuchadonosor / fo punits, car cresia ... PC 213a,1070 Sò c'a hom ês pus car ...
PC 213a,270 D'oliver porta ram ... PC 213a,671 Nabugadenosor / fêts bestïa tornar ... PC 213a,1071 Sò c'hom al proisme dó ...
PC 213a,271 Domda ês la natura ... PC 213a,672 Nabugadonosor / emfants pauchs ensenyava ... PC 213a,1072 Sò c'hom als paubres fay ...
PC 213a,272 Dompn' e senuor ja só ... PC 213a,673 Nauchiers guarda la nau ... PC 213a,1073 Sò dic, per mants, disens ...
PC 213a,273 Dompn' és sí com cendats ... PC 213a,674 Ne le savis quals és ... PC 213a,1074 So dis Crisostomús ...
PC 213a,274 Dompna de bis vestida ... PC 213a,675 Necessitat avem ... PC 213a,1075 Só dits Santa Scriptura ...
PC 213a,275 Dóna al Creador ... PC 213a,676 Negligèncïa ês ... PC 213a,1076 Sò dix Agust Cesàr ...
PC 213a,276 Dona deu ben guardar ... PC 213a,677 No cants quan foc s'en cenya ... PC 213a,1077 Sò dix al lop Raynarts ...
PC 213a,277 Donar non ausaràs ... PC 213a,678 No compres la maysó ... PC 213a,1078 Sò és causa sabuda ...
PC 213a,278 Donars e franchs coratges ... PC 213a,679 No conosc ablatius ... PC 213a,1079 Sò és con e·l sermó ...
PC 213a,279 Donas, pus tant punyats ... PC 213a,680 No cresas de tos fayts ... PC 213a,1080 Sò on mets tos aturs ...
PC 213a,280 Douçamén e fortmén ... PC 213a,681 No desirs dignitat ... PC 213a,1081 Sò on punyat auràs ...
PC 213a,281 Dreyts fo faits pels malvats ... PC 213a,682 No desirs fiyls aver ... PC 213a,1082 Sò que no·s pusca far ...
PC 213a,282 D'un arbr' ay vists poms dos ... PC 213a,683 No desirs lay ricor ... PC 213a,1083 Sò que par senyoria ...
PC 213a,283 D'un preyicador fé ... PC 213a,684 No deu hom aver cura ... PC 213a,1084 Sò qu'ésser no poria ...
PC 213a,284 E can en la ciutat ... PC 213a,685 No deu hom desirar ... PC 213a,1085 Sò retray lo poeta ...
PC 213a,285 E can se·n plays sa mayre ... PC 213a,686 No deu senyorejar ... PC 213a,1086 Sò retray Sants Bernats ...
PC 213a,286 E claus de fust, quê·t notz ... PC 213a,687 No deus pendre muyler ... PC 213a,1087 Sobre gràcïa és ...
PC 213a,287 E com poràs preyar ... PC 213a,688 No deus ta saviesa ... PC 213a,1088 Sobre tot amats Dieu ...
PC 213a,288 E David al salm di ... PC 213a,689 No digues que ton frayre ... PC 213a,1089 Sobre·l senyor le serfs ...
PC 213a,289 E deu ésser compayns ... PC 213a,690 No duptes a querer ... PC 213a,1090 Sofratxa de paraules ...
PC 213a,290 E deu ésser homils ... PC 213a,691 No duptes a servir ... PC 213a,1091 Sovên té hom per mal ...
PC 213a,291 E dits-ho sans Mathieu ... PC 213a,692 No façes denant Deus ... PC 213a,1092 Sovên ve mals per bé ...
PC 213a,292 E Isaÿas dits ... PC 213a,693 No façes nuyla causa ... PC 213a,1093 Suaus deu ésser reys ...
PC 213a,293 E legirs coylir dits ... PC 213a,694 No lays la covinén ... PC 213a,1094 Suaus és resemblans ...
PC 213a,294 E legirs dits legir ... PC 213a,695 No lieus, parlan, las ceylas ... PC 213a,1095 S'una vets prens olor ...
PC 213a,295 E legirs passar dits ... PC 213a,696 No liures ton peccat ... PC 213a,1096 Supèrbïa és caps ...
PC 213a,296 E no porets far re ... PC 213a,697 No m'asaut de maysó ... PC 213a,1097 Supèrbïa és mayre ...
PC 213a,297 E par en aolteri ... PC 213a,698 No mor cel qui·s castic ... PC 213a,1098 Supèrbïa no quer ...
PC 213a,298 E príncep, can irà ... PC 213a,699 No pot ésser trobada ... PC 213a,1099 Supèrbïa se·n vay ...
PC 213a,299 E sembla causa stranya ... PC 213a,700 No pot hom re sentir ... PC 213a,1100 S'us hom tot segl' avia ...
PC 213a,300 E si fas sò, d'ivern ... PC 213a,701 No pots ab foyl parlar ... PC 213a,1101 S'us pêls te vay en tort ...
PC 213a,301 E si l'us membre·s dol ... PC 213a,702 No pots aver lausor ... PC 213a,1102 Ta moyler no creyràs ...
PC 213a,302 E si·l portiés se tem ... PC 213a,703 No resebes pressonas ... PC 213a,1103 Ta muyler despagada ...
PC 213a,303 E sò que n'auzirà ... PC 213a,704 No si(a); excepciós ... PC 213a,1104 Tal caus' és covinens ...
PC 213a,304 E taca de peccat ... PC 213a,705 No sia meynspresada ... PC 213a,1105 Tal causa assaja a far ...
PC 213a,305 E vol alegramén ... PC 213a,706 No só eguals franquesa ... PC 213a,1106 Tal maestre gasayns ...
PC 213a,306 E volgra legir libres ... PC 213a,707 No t'acorts ab celuy ... PC 213a,1107 Tal obra pens' a far ...
PC 213a,307 E·l bé e las franquesas ... PC 213a,708 No t'asauts de senyor ... PC 213a,1108 Tal re dits hom que nòts ...
PC 213a,308 E·l foc ardén s'assaya ... PC 213a,709 No temes mort, ne re ... PC 213a,1109 Tal re té hom per pro ...
PC 213a,309 E·l libre dits dels Reys ... PC 213a,710 No te·n portaràs re ... PC 213a,1110 Tal vesets bé vestit ...
PC 213a,310 E·l senyor se desmén ... PC 213a,711 No vol metr' en vaxel ... PC 213a,1111 Tals cuyda ésser estorts ...
PC 213a,311 E·l setê pots causir ... PC 213a,712 No voylas dós resebre ... PC 213a,1112 Tals cuyda sos fayts far ...
PC 213a,312 E·l temps c'avia Dieus ... PC 213a,713 No voylas enquerir ... PC 213a,1113 Tals fay lum az altruy ...
PC 213a,313 Eliodorus fo ... PC 213a,714 No voylas esquern far ... PC 213a,1114 Tals ha cara d'anyell ...
PC 213a,314 En alt, honrat e ric ... PC 213a,715 No voylas per paraula ... PC 213a,1115 Tals ha cross' e anell ...
PC 213a,315 En blanca vestadura ... PC 213a,716 No voylas ton amich ... PC 213a,1116 Tals n'i à, per orgoyl ...
PC 213a,316 En est alberch se fatxe ... PC 213a,717 No voyles apeylar ... PC 213a,1117 Tals se·n cuja portar ...
PC 213a,317 En foyl! Mercê atens ... PC 213a,718 No voyles c'hom t'apeyl ... PC 213a,1118 Tals t'ama, que·t valria ...
PC 213a,318 En la lengua està ... PC 213a,719 No voyles ésser glots ... PC 213a,1119 Tant cant reys és valens ...
PC 213a,319 En la terra dels fals ... PC 213a,720 No voyles lonjamén ... PC 213a,1120 Tant és fe causa grans ...
PC 213a,320 En l'anar pots saber ... PC 213a,721 No vuyles de noblesa ... PC 213a,1121 Tant pauc no poyn l'espina ...
PC 213a,321 En l'oyl poràs veser ... PC 213a,722 No vuyles meynspresar ... PC 213a,1122 Tart parl' e rasó brieu ...
PC 213a,322 En las estelas pots ... PC 213a,723 No vuyles paubre u ... PC 213a,1123 Terra és comoguda ...
PC 213a,323 En Malachias fo ... PC 213a,724 Non à en saviesa ... PC 213a,1124 Terra pus baixa és ...
PC 213a,324 En nuyl temps no faràs ... PC 213a,725 Non à en voluntat ... PC 213a,1125 Ton fiyl anic ensenya ...
PC 213a,325 En nuyla re tan lieu ... PC 213a,726 Non ausés demandar ... PC 213a,1126 Tortra vol soletats ...
PC 213a,326 En oli de mercê ... PC 213a,727 Non és hom dreit jutjats ... PC 213a,1127 Tos parents amaràs ...
PC 213a,327 En primer apendràs ... PC 213a,728 Non és jes causa grans ... PC 213a,1128 Tot axí com la luna ...
PC 213a,328 En sciència homil ... PC 213a,729 Non és tan solaments ... PC 213a,1129 Tot axí con la ombra ...
PC 213a,329 En so que jutgeràs ... PC 213a,730 Nós amam per la fe ... PC 213a,1130 Tot axí com Lamechs ...
PC 213a,330 En terra dels enjans ... PC 213a,731 No·s corromp causa bela ... PC 213a,1131 Tot aytal companyia ...
PC 213a,331 En un sant loc devenc ... PC 213a,732 No·s deu hom enujar ... PC 213a,1132 Tot aytal tayn que sia ...
PC 213a,332 Enans c'autre castí ... PC 213a,733 Nós no voylam jutjar ... PC 213a,1133 Tot quant hom ha, pert lieu ...
PC 213a,333 Enans són cen mal fayt ... PC 213a,734 Nostre Senyor sofer ... PC 213a,1134 Tot sò que tés ne às ...
PC 213a,334 Enfans paucs és homils ... PC 213a,735 Nostres parens amem ... PC 213a,1135 Tot sò qu'e·l cor te venya ...
PC 213a,335 Enfans s'alegra mays ... PC 213a,736 No·t cal erbes cercar ... PC 213a,1136 Tota aygua avayl cay ...
PC 213a,336 Enfants quan es laxats ... PC 213a,737 No·t cuyts c'hom segur sia ... PC 213a,1137 Tota bonesa·s cutcha ...
PC 213a,337 Enseyn qui vol saber ... PC 213a,738 No·t serà sanitats ... PC 213a,1138 Tota res qui·s turmén ...
PC 213a,338 Entre mil non és ús ... PC 213a,739 No·t voylas far esquern ... PC 213a,1139 Tota res vol son par ...
PC 213a,339 Entre quinz' e vint ans ... PC 213a,740 No·t vuyles far amichs ... PC 213a,1140 Totas causas me só ...
PC 213a,340 Enveg' és causa justa ... PC 213a,741 No·y ha beyla raysó ... PC 213a,1141 Tots bos fiyls ama mays ...
PC 213a,341 Er ausirets contrari ... PC 213a,742 Nuyla causa non és ... PC 213a,1142 Tots hom punyar deuria ...
PC 213a,342 Eretar vuyl ceyl fiyl ... PC 213a,743 Nuyla res mays presada ... PC 213a,1143 Tots hom savis soana ...
PC 213a,343 Ergoyls va totavia ... PC 213a,744 Nuyla res no·t tenrà ... PC 213a,1144 Tots ministres deu far ...
PC 213a,344 Esahú mal obret ... PC 213a,745 Nuyla res tant d'onransa ... PC 213a,1145 Tots savis cre mays huyls ...
PC 213a,345 Esgardan m'escoutats ... PC 213a,746 Nuyla virtut non as ... PC 213a,1146 Tots savis mays volria ...
PC 213a,346 Eslir volgr' e triar ... PC 213a,747 Nuyls hom no pot valer ... PC 213a,1147 Tots vostres cinc sens vuyl ...
PC 213a,347 Esprovar sa follí' à ... PC 213a,748 Nuyls hom non à desir ... PC 213a,1148 Trebayls és conquerers ...
PC 213a,348 Estan de genoylós ... PC 213a,749 Nuyls hom non à poder ... PC 213a,1149 Trebucansa de gents ...
PC 213a,349 Estrecha companyia ... PC 213a,750 Nuyls hom non és nafrats ... PC 213a,1150 Trempaments, horaysós ...
PC 213a,350 Estudis ês la obra ... PC 213a,751 Nuyls hom re no volria ... PC 213a,1151 Tres causas són plasents ...
PC 213a,351 Eu ay femna trobada ... PC 213a,752 Nuyls hom sens pietat ... PC 213a,1152 Trobat só al meu poble ...
PC 213a,352 Eu dic que trop pessars ... PC 213a,753 O donzella, pausada ... PC 213a,1153 Trop bona disciplina ...
PC 213a,353 Eu plor quar só liats ... PC 213a,754 O femna, tu qu'ès bella ... PC 213a,1154 Trop ês enjanayrits ...
PC 213a,354 Eva fo del mig loc ... PC 213a,755 Obediensa és ... PC 213a,1155 Trop fayrets gran[s] foldats ...
PC 213a,355 Eva no fo moguda ... PC 213a,756 Obediensa quer ... PC 213a,1156 Tu, bella! qu'e·l segl' ès ...
PC 213a,356 Examinar cosseyl ... PC 213a,757 On pus l'arbr' és cargats ... PC 213a,1157 Tu portes la garlanda ...
PC 213a,357 Exempli pren sotsmês ... PC 213a,758 Ops és c'hom se deliure ... PC 213a,1158 Tu, que volontiers fas ...
PC 213a,358 Ez a iniquitat ... PC 213a,759 Orgoyl fay de senyor ... PC 213a,1159 Tu qui als morts te·n vas ...
PC 213a,359 Ez ab sacrificar ... PC 213a,760 Ornaments covinables ... PC 213a,1160 Tu qui obesit as ...
PC 213a,360 Ez ès dreits fils d'aranya ... PC 213a,761 Paciens sofferràs ... PC 213a,1161 Tu qui parts tots tos bés ...
PC 213a,361 Faits d'autres, bos o mals ... PC 213a,762 Paraula nafra grieu ... PC 213a,1162 Tu qui portes la flor ...
PC 213a,362 Fats no sab gasanyar ... PC 213a,763 Paraula non és, bela ... PC 213a,1163 Tu qui vius, met en cura ...
PC 213a,363 Fayt tench per covinén ... PC 213a,764 Paraula ve del cor ... PC 213a,1164 Tu sias als pubils ...
PC 213a,364 Fayts d'on la us se lausa ... PC 213a,765 Paraules e badayl ... PC 213a,1165 Tu volries aver ...
PC 213a,365 Fayts no covinents és ... PC 213a,766 Pasts de leyó e d'ors ... PC 213a,1166 Tuyt dessé periran ...
PC 213a,366 Fel, can és de bon ayre ... PC 213a,767 Pauc val cel qui·s trebayla ... PC 213a,1167 U sol amich volria ...
PC 213a,367 Femn' e diable fan ...

PC 213a,768

Paucas armas duràs ... PC 213a,1168 Un' obra de just val ...
PC 213a,368 Femn' és pus abstenens ... PC 213a,769 Paucha ês però val ... PC 213a,1169 Un say que pot aver ...
PC 213a,369 Femna és d'ome lats ... PC 213a,770 Peccats no pot valer ... PC 213a,1170 Una paraula tayn ...
PC 213a,370 Femna esquivaràs ... PC 213a,771 Pels portals del castell ... PC 213a,1171 Us abats en Castella ...
PC 213a,371 Femna féts Salamó ... PC 213a,772 Pena certa demanda ... PC 213a,1172 Us folls afollaria ...
PC 213a,372 Femna qui·l cors no gar ... PC 213a,773 Per amor de la mayre ... PC 213a,1173 Us marits assaget ...
PC 213a,373 Femna sí pert leumén ... PC 213a,774 Per cells pren hom enjan ... PC 213a,1174 Utero jutjamén ...
PC 213a,374 Femna vagan enclausa ... PC 213a,775 Per cobesa d'argén ... PC 213a,1175 Vas lay on l'amor an ...
PC 213a,375 Femna verges esquiu ... PC 213a,776 Per consolacïós ... PC 213a,1176 Vaxels mostra totora ...
PC 213a,376 Femna·l pus prim enjana ... PC 213a,777 Per estrayna 'ncontrada ... PC 213a,1177 Vensut de camp, exit ...
PC 213a,377 Fes és forts saviesa ... PC 213a,778 Per femn' és tals vensuts ... PC 213a,1178 Ventres gros ne fersits ...
PC 213a,378 Fes és lusens lanterna ... PC 213a,779 Per la fe de las gens ... PC 213a,1179 Verga de disciplina ...
PC 213a,379 Fiyl, e cavallier, só ... PC 213a,780 Per la gran mesquinesa ... PC 213a,1180 Verga e castiar ...
PC 213a,380 Fiyl, per vos altres dic ... PC 213a,781 Per les tues paraules ... PC 213a,1181 Verge·s sòlgron guardar ...
PC 213a,381 Fiyl, vós cuylets emblan ... PC 213a,782 Per liberalitat ... PC 213a,1182 Vergilis l'encantayre ...

PC 213a,382

Fiyls, ab humilitat ... PC 213a,783 Per mal de mala gen ... PC 213a,1183 Vergony' és c'om enseyn ...
PC 213a,383 Fiyls bos à bon saber ... PC 213a,784 Per nuyla re la terra ... PC 213a,1184 Verí, glay, ni turmen ...
PC 213a,384 Fiyls desobediens ... PC 213a,785 Per pus mal tenc raubar ... PC 213a,1185 Verses proverbials ...
PC 213a,385 Fiyls, obesits als payres ... PC 213a,786 Per qu' a tot senyor tayn ... PC 213a,1186 Vertats enfanta ira ...
PC 213a,386 Fiyls savis ês del payre ... PC 213a,787 Per quê no·ns amarà ... PC 213a,1187 Vesist l'omë espert ...
PC 213a,387 Fochs és desobr' éls, cauts ... PC 213a,788 Per quê, terra·ns enduts ... PC 213a,1188 Vida ses bé saber ...

PC 213a,388

Fondaments de dretchura ... PC 213a,789 Per quê·ns donet rasó ... PC 213a,1189 Vis entra dous et len ...
PC 213a,389 Foyls malign' argoylós ... PC 213a,790 Per re no m'estaria ... PC 213a,1190 Vist ay ab mal malvat ...
PC 213a,390 Franca homilitats ... PC 213a,791 Per savï ês tenguts ... PC 213a,1191 Vist ay malvat tornar ...
PC 213a,391 Francs sényer e compayns ... PC 213a,792 Per tal cor lengua és ... PC 213a,1192 Vist ay mants bos trosseyls ...
PC 213a,392 Frayre bé ajudats ... PC 213a,793 Per tal que faça bé ... PC 213a,1193 Viula, saltiris, tibres ...
PC 213a,393 Fums geta de maysós ... PC 213a,794 Per ton alberch no vuyles ... PC 213a,1194 Volenterosamén ...
PC 213a,394 Gardar vols de morir ... PC 213a,795 Per tu·s combat, amichs ... PC 213a,1195 Volenters callaràs ...
PC 213a,395 Gener vol resemblar ... PC 213a,796 Perdiments de temps ês ... PC 213a,1196 Voler de fornicar ...
PC 213a,396 Ges companyó no mena ... PC 213a,797 Peresós! la formiga ... PC 213a,1197 Volers e no volers ...
PC 213a,397 Ges pes de fust non és ... PC 213a,798 Peresós vol son pro ... PC 213a,1198 Volontats e sabers ...
PC 213a,398 Gran meraveyla·m do ... PC 213a,799 Però al preyador ... PC 213a,1199 Volp són li raubador ...
PC 213a,399 Grans dós corromp gran fama ... PC 213a,800 Perseverans' és mayre ... PC 213a,1200 Volpeyls mor entre palla ...
PC 213a,400 Greu pot hom d'avol mayre ... PC 213a,801 Pès e cambas avem ... PC 213a,1201 Vols ésser emperayre ...
PC 213a,401 Greujan cells d'Irael ...        
           

Concordance entre l'édition de [467] Coro1991 et notre classement des poésies proverbiales de Guillem de Cervera:

             
No dans Coro1991 Incipit

No ici

  No dans Coro1991 Incipit No ici
             
             
1 Sitot latí no say 213a, 1068   575 Si als mirayls tacats 213a, 975
2 mas no'm conexeran 213a, 623   576 Pus laigs peccats non és 213a, 829
3 No conosc ablatius 213a, 679   577 Cells és benahuyrats 213a, 186
4 pretèrits ne presens 213a, 809   578 La lenga·ns era dada 213a, 466
5 mas am ez ay amat 213a, 619   579 Dieus nos det las ... 213a, 266
6 car legir ditz emblar 213a, 166   580 Les mas nos éron dades 213a, 555
7 e legirs coylir dits 213a, 293   581 Dieus me donet lo cor 213a, 260
8 e legirs passar dits 213a, 295   582 Pès e cambas avem 213a, 801
9 e legirs dits legir 213a, 294   583 Can hom la fiyla ve 213a, 122
10 Eslir volgr' e triar 213a, 346   584 Can príncep torts estay 213a, 147
11 E volgra legir libres 213a, 306   585 S'us pêls te vay en tort 213a, 1101
12 Fiyl, per vos altres dic 213a, 380   586 Si trobas via torta 213a, 1032
13 Esgardan m'escoutats 213a, 345   587 Si trobas un bastó 213a, 1031
14 qu'escoutars sens ... 213a, 844   588 Can hom un mot tort dits 213a, 126
15 lo bé qu'als bos ... 213a, 575   589 Cobeitats ez enveja 213a, 203
16 Tots vostres cinc ... 213a, 1147   590 le bos profeta di 213a, 512
17 e no porets far re 213a, 296   591 Tot aytal tany que sia 213a, 1132
18 no pot hom re sentir 213a, 700   592 Axí deus voler viure 213a, 71
19 Fiyl, vós cuylets emblan 213a, 381   593 Les causas ton amich 213a, 552
20 si sabets legir bé 213a, 1024   594 Tals cuyda sos fayts far 213a, 1112
21 Sitot non ay saber 213a, 1069   595 A 'yçell dey comendar 213a, 18
22 verses proverbials 213a, 1185   596 Si·t vey tots jorns fallir 213a, 1065
23 Dels proverbis que fe 213a, 244   597 Si no voyl celar mi 213a, 1015
24 Si volets c'om vos am 213a, 1046   598 Tres causas són plasents 213a, 1151
25 Ab re tan be no·s pren 213a, 30   599 lengua no endressada 213a, 548
26 Sobre tot amats Dieu 213a, 1088   600 qui sa lengua gen ... 213a, 881
27 Trop fayrets gran[s] 213a, 1155   601 cell qui molt vol parlar 213a, 184
28 ab mi no trobarets 213a, 28   602 Axí com savi·s fay 213a, 69
29 A l'un ensenyarai 213a, 9   603 Le malvats confondrà 213a, 522
30 Ja no aüns ton parén 213a, 437   604 Per les tues paraules 213a, 781
31 Mos parents si·s  213a, 664   605 David dix: Senyor Deus 213a, 220
32 Re no preu comensar 213a, 900   606 Hom es pus bestials 213a, 418
33 Puys Déus asira ceyl 213a, 836   607 Causas no covinens 213a, 177
34 Tu qui parts tots tos bés 213a, 1161   608 fayts no covinents és 213a, 365
35 Gardar vols de morir 213a, 394   609 La paraula del fat 213a, 474
36 Qui non és passiens 213a, 872   610 Riques' e dignitats 213a, 920
37 Tots hom savis soana 213a, 1143   611 axí com és l'avars 213a, 66
38 Tu qui vius, met en cura 213a, 1163   612 homilmén aclinar 213a, 427
39 Le coloms guard' ... 213a, 514   613 estan de genoylós 213a, 348
40 Verí, glay, ni turmen 213a, 1184   614 A cell honor daràs 213a, 2
41 No deu hom desirar 213a, 685   615 Sans Peyres dix axí 213a, 939
41A L'olivers e·l serments 213a, 587   616 Lig-se en Levitích 213a, 573
42 Si·l vis te fay doler 213a, 1064   617 En Malachias fo 213a, 323
43 De parlar pots apendre 213a, 231   618 Cil qui son regidor 213a, 198
44 Can la rosa metràs 213a, 133   619 L'avesque e·l prelat 213a, 508
45 si dona met la mà 213a, 996   620 en nuyl temps no faràs 213a, 324
46 Si com la flors se té 213a, 985   621 Miracles ai auzits 213a, 657
47 L'estopa lexaràs 213a, 558   622 li fiyl d'Aron meseron 213a, 562
48 Ben és orbs qui orb guia 213a, 92   623 car no·ls era mandat 213a, 168
49 qui no à uyls, orbs és 213a, 869   624 Eliodorus fo 213a, 313
50 qui fer en l'aguyló 213a, 858   624A Pompeys trenquet ... 213a, 808
51 Greu pot hom d'avol 213a, 400   625 en un sant loc devenc 213a, 331
52 Can humilitats raya 213a, 130   626 si us laichs tray un pa 213a, 1043
53 can humilitats mon 213a, 129   627 pus li laic prêndon mal 213a, 830
54 can erguylls puja alt 213a, 117   628 Dits Guillem … 213a, 269
55 Si vols cuylir plaser 213a, 1048   629 Membre 't de l'Elizeu 213a, 641
56 Can sényer sofer fayts 213a, 149   630 Als vesís malamén 213a, 48
57 Ben garda ta maysó 213a, 95   631 Quals re 's pus lieu ... 213a, 839
58 Hom conox en la plassa 213a, 415   632 Gran meraveyla ·m do 213a, 398
59 No·t vuyles far amichs 213a, 740   633 Non és jes causa grans 213a, 728
60 Leyals fa leyaltat 213a, 559   634 En alt, honrat e ric 213a, 314
61 En foyl! Mercê atens 213a, 317   635 So dis Crisostomús 213a, 1074
62 Can li senyor an guerra 213a, 137   636 Supèrbïa és mayre 213a, 1097
63 Molt mays te val 213a, 660   637 Supèrbïa no quer 213a, 1098
64 Ja no·t fassa sotmês 213a, 444   638 homelitats desira 213a, 424
65 Nuyls hom no pot valer 213a, 747   639 homelitats perprên 213a, 426
66 E·l libre dits dels Reys 213a, 309   640 la pus auta montanya 213a, 478
67 Si ames la riquesa 213a, 976   641 Supèrbïa se·n vay 213a, 1099
68 Seguir la voluntat 213a, 956   642 Sans Agustís o dits 213a, 935
69 Déus te guarda de mals 213a, 249   643 Ben deuries entendre 213a, 91
70 Mal fas tu, qui del meu 213a, 603   644 Homils fug a lausor 213a, 429
71 Dóna al Creador 213a, 275   645 De Senacherip rey 213a, 235
72 Aytant ês mays lausats 213a, 82   646 com cil de la ciutat 213a, 205
73 Qui apella fretxura 213a, 848   647 Terra pus baixa és 213a, 1124
74 Mays val ésser amats 213a, 634   648 per quê, terra·ns enduts 213a, 788
75 Malvada voluntats 213a, 608   649 Si t'esgardas d'on vés 213a, 1028