PC 294,1 - Mentre m'obri eis huisel ...

Retour à l'article PC 294 Marcoat

1. - 91 : 15.
Mentre m'obri eis huisel ...
sirventes.

Mss.: I K d.

Editions:

 
[974] Mahn1856, no 678
[512] Deje1903, p. 362
[770] Jean1923, p. 12
[1013] Méje1971, p. 93
[1323] Riqu1975, p. 260
   

Incipit des strophes:

1. Mentre m'obri eis huisel
2. Qu'eu no chanti de Gibel
3. De joc es escoutellatz
4. Ben mal gitaria·l datz
5. De favas a desgranar
6. E de gran ga a nadar
7. Anc pois mori Marcabrus
8. S'en Bernat no·m descausis
9. Mon serventes no val plus
10. Almornes e morsels crus

Retour à l'article PC 294 Marcoat