PC 323,17 - En estiu, qan crida·l iais ...

Retour à l'article PC 323 Peire d'Auvergne (Peire d'Alvergne)

17. - 27 : 4.
En estiu, qan crida·l iais ...

chanson.

Mss.: A B C D E I K N; a1 ([1206] PiCa1933) (Marchabrus) = a2 ([765] Jean1916) (Marchabrus); a contient un deuxième envoi; voir [239] Bert1913.
   
Editions:
   
 
[1255] Rayn1816, t. 3, p. 327
[971] Mahn1846, t. 1, p. 92
[974] Mahn1856, no 1318
[1519] Sten1873, p. 1
[524] DeLo1891, p. 3
[1652] Zenk1900a, p. 749
[1653] Zenk1900b, p. 98
[222] Bert1904, p. 71
[228] Bert1911, p. 75
[239] Bert1913, p. 15 donne le texte d'un envoi contenu dans le seul manuscrit a
[503] DeBa1915, p. 146
[532] DeMo1955, p. 88
[600a] Frat1996, p. 116 et p. 119
   

Incipit des strophes:

1. En estiu, qan crida·l iais
2. Li sordeior e·il savais
3. Pres ai estat en caslar
4. Si·l portiers me vol iurar
5. Lai sui plevitz e iuratz
6. A Dompnidieu qier solatz
7. Amor mi lais Dieus trobar
8. Assatz a a cavalgar

Incipit de l'envoi:

9. Totz temps deu esser marritz

Retour à l'article PC 323 Peire d'Auvergne (Peire d'Alvergne)