PC 366 - Vida: Peirols si fo uns paubres cavalliers d'Alverne ...

Retour l'article PC 366 Peirol

Vida: mss.: A B E I K R a; voir κ.
Peirols si fo uns paubres cavalliers d'Alverne ...

Editions:

       
[1255] Rayn1816, t. 5, p. 281 [302] Bout1950, p. 250
[1329] Roch1819, p. 88 [102] Asto1953, p. 31
[971] Mahn1846, t. 2, p. 1 [572] Fava1961, p. 292
[972] Mahn1853, p. 8 [696] Haml1967, p. 175
[734] Indi1866, p. 138 [303] Bout1973, p. 303
voir [1122] Muss1874, p. 211 [708] Hill1973, p. 167
[976] Mahn1878, p. 34 [1327] Rivi1974, p. 20
[385] Chab1885, p. 265 [1323] Riqu1975, p. 1116
[386] Chab1885α, p. 58 [942] Libo1982, p. 204
[524] DeLo1891, p. 459 et p. 706 [551] Egan1985, p. 156
[1529] Sten1902, p. 52 [1017] Mene1992, p. 191
[707] Hill1941, p. 154 [1324b] Riqu1995, p. 162
       

Retour l'article PC 366 Peirol