PC 366,12 - Del sieu tort farai esmenda ...

Retour à l'article PC 366 Peirol

12. - 293 : 2.
Del sieu tort farai esmenda ...
chanson.

Mss.: A C D Dc E G I K L M N Q R S a; X (anon.).   : mss. G X.
     
Editions:   Editions:
         
     
[520] Deli1853, p. 46   [1267] Rest1896, p. 430
[971] Mahn1846, t. 2, p. 21   [1466] Sesi1941, p. 50
[974] Mahn1856, nos 268, 515 et 516   [1467] Sesi1942, p. 226
[524] DeLo1891, p. 471   [102] Asto1953, planches 12 et 19 (reproduction phototypique)
[1566] Teul1901, p. 372   [640] Genn1958, t. 1, p. 121 et [640] Genn1958, t. 2, p. 71
[1529] Sten1902, p. 54   [575] Fern1979, p. 493
[224] Bert1905, p. 149   [453] ColF1982, p. 46
[235] Bert1912, p. 152   [1632] Werf1984, t. 2, p. 260
[1196] Pela1921, p. 55   [1367] Ross1992, p. 92 (voir [645] Genn1965, p. 33)
[1475] Shep1927, p. 84   [107] AubE1996, p. 252
[102] Asto1953, p. 81      
[453] ColF1982, p. 46 (version francisée)      
         

Pour un contrefactum de la strophe Del sieu tort farai esmenda ... voir 461, 75.

Incipit des strophes:

1. Del sieu tort farai esmenda
2. Ges per negun mal qu'en prenda
3. Molt en cossir nueg e dia
4. Ben conosc qu'ieu no poiria
5. El mon non es hom que tenha
6. Belha domna, en cui renha

Incipit des envois:

7. Chansoneta, vai de cors
8. Dalfi, solatz et amors

Retour à l'article PC 366 Peirol