PC 366,20 - M'entencion ai tot' en un vers mesa ...

Retour l'article PC 366 Peirol

20. - 382 : 67.
M'entencion ai tot' en un vers mesa ...
chanson.

Mss.: A C D Dc F I K L M N Q R T V a c.   : ms. R.
     
Editions:   Editions:
         
     
[971] Mahn1846, t. 2, p. 11   [1267] Rest1896, p. 433
[974] Mahn1856, nos 287 et 1008   [102] Asto1953, planche 18 (reproduction phototypique)
[670] Grt1864, p. 435   [1198:0] Perr1956, p. 15
[1522] Sten1878b, no 108   [640] Genn1958, t. 1, p. 124 et [640] Genn1958, t. 2, p. 72
[524] DeLo1891, p. 477   [978] Mail1967, p. 36
[1195] Pela1899, p. 391   [575] Fern1979, p. 500
[1525] Sten1899, p. 73   [1632] Werf1984, t. 2, p. 266
[1566] Teul1901, p. 372      
[1529] Sten1902, p. 56      
[224] Bert1905, p. 149      
[1196] Pela1921, p. 186      
[102] Asto1953, p. 113      
         

Incipit des strophes:

1. M'entencion ai tot' en un vers mesa
2. Amors m'auci, tant s'es en mi empresa
3. Mal esguardiei son pretz ni sa riquesa
4. Ja non creirai q'ieu no l'agues conquesa
5. La gran beutat de lieis ni la dreitesa
6. D'amor mi plaing, mas de nostra marquesa

Incipit de l'envoi:

7. Lo vers es faitz qui l'aprendia

Retour l'article PC 366 Peirol