PC 457,33 - Seign' en coms, no us cal esmaiar ...

Retour l'article PC 457 Uc de Saint-Circ

33. - 577 : 193.
Seign' en coms, no us cal esmaiar ...
change de coblas (185, 3).

Mss.: A H I K d; D (Vescoms de Torena).

Editions:


 [1255] Rayn1816, t. 5, p. 122
 [971] Mahn1846, t. 2, p. 157
 [974] Mahn1856, no 1144
 [669] Grt1863a, p. 185
 

 [141] Bart1868, col. 156 et col. 292
 [148] Bart1875, col. 158 et col. 325
 [152] Bart18804, col. 160
 [524] DeLo1891, p. 569
 

 [153] Bart18925, col. 160
 [1566] Teul1902, p. 204
 [154] Bart19046, col. 175
 [762] Jean1913b, p. 122
 

 [302] Bout1950, p. 82
 [1408] Sans1984, t. 2, p. 542
 [1413] Sans1993, p. 542

Razo: ms. H.

Editions:


 [1255] Rayn1816, t. 5, p. 122
 [971] Mahn1846, t. 2, p. 157
 [972] Mahn1853, p. 19

 [148] Bart1875, col. 325
 [976] Mahn1878, p. 61
 [385] Chab1885, p. 258

 [386] Chab1885α, p. 50
 [762] Jean1913b, p. 122
 [302] Bout1950, p. 82

 [572] Fava1961, p. 318
 [303] Bout1973, p. 250
 [1324b] Riqu1995, p. 130 (voir PC 185, 3)
 

Voir [352] Care1990, p. 425.

Incipit des strophes:

1. Seign' en coms, no us cal esmaiar
2. N'Uc de Sain Circ, be m deu grevar


Retour l'article PC 457 Uc de Saint-Circ