Table de [573b:1] FerA1998

[573b:1] FerA1998: FERRARI, A., Marcabru, Perd' Amigo de Sevilha e la pastorella galego-portoghese, dans: J133a-RoVu, t. 16-17 (1998-1999), pp. 107-130.

   
293, 30 (p. 121)
   

Voir liste des publications d'A. Ferrari