PC 293,30 - L'autrier jost' una sebissa ...

Retour l'article PC 293 Marcabru

30-. - 51 : 5.
L'autrier jost' una sebissa ...

pastourelle.

Mss.: A C I K N R T; a1 ([1206] PiCa1933) = a2 ([765] Jean1916); d. : ms. R.
         
Editions:   Editions:
         
     
[1329] Roch1819, p. 175   [1266] Rest1895, p. 22
[971] Mahn1846, t. 1, p. 55   [513] Deje1904, p. 10
[135] Bart1855, p. 96   [111] Aubr1910, p. 79
[141] Bart18682, col. 57   [957] Lomm1917, p. 421, p. 422 et p. 423
[1519] Sten1873, p. 130   [647] Gro1932, p. 98
[148] Bart18753, col. 58   [52] Angs1935, p. 386
[152] Bart18804, col. 51   [53] Angs1943, t. 3, App., p. 79
[524] DeLo1891, p. 86   [1106] MoRo1956, p. 120
[153] Bart18925, col. 51   [958] Lomm1957, t. 2, p. 162
[71] Appe1895a, p. 101   [640] Genn1958, t. 1, p. 27 et [640] Genn1958, t. 2, p. 24
[73] Appe19022, p. 101   [642] Genn1959, p. 3
[154] Bart19046, col. 55   [978] Mail1967, p. 26
[513] Deje1904, p. 10   [959] Lomm1972, t. 2, p. 162
[74] Appe19073, p. 101   [575] Fern1979, p. 65
[518] Deje1909, p. 137   [1632] Werf1984, t. 2, p. 226
[228] Bert1911, p. 101   [1367] Ross1992, p. 137
[75] Appe19124, p. 101   [107] AubE1996, p. 93
[957] Lomm1917, p. 19      
[78] Appe19205, p. 101
[114] Audi1923, p. 3
[41] Angl1927, p. 24
[116] Audi1928, p. 267
[87] Appe1930, p. 101
[210] Berr1930, p. 100
[322] Brit1937, p. 104
[707] Hill1941, p. 17
[692] Guil1941, p. 21
[1304] Riqu1948, p. 40
[1208] Picc1948, p. 29
[1333] Ronc1949, p. 39
[449] Coci1957, p. 23
[958] Lomm1957, t. 2, p. 10
[494] Daix1958, p. 99
[642] Genn1959, p. 3
[286] Boni1960, p. 37
[1340] Ronc1961, p. 296
[1341] Ronc1961a, p. 296
[899] Lava1965, p. 42
[1370] Roub1971, p. 92
[879] Lafo1972, p. 94
[959] Lomm1972, t. 2, p. 10
[708] Hill1973, p. 20
[1345] Ronc1973, p. 292
[786] Jean1974a, p. 387
[1323] Riqu1975, p. 180
[1387] Saiz1976, p. 72
[1290] Rieg1980, p. 60
[15] Alva1982, p. 102
[125] Badi1982, p. 44
[655] Gold1983, p. 70
[1408] Sans1984, t. 1, p. 100
[1555] Szab1985, p. 39
[1163] Pade1987, p. 36
[1367] Ross1992, p. 137
[1413] Sans19932, p. 100
[107] AubE1996, p. 97
[573b:1] FerA1998, p. 121
[790a] Jens1998, p. 84
[1169b:1] Pade1998c, p. 116
[620a] Gaun2000, p. 378.
   

Incipit des strophes:

1. L'autrier jost' una sebissa
2. Ves lieis vinc per la planissa
3. Toza, fim ieu, cauza pia
4. Don, fetz ela, qui quem sia
5. Toza de gentil afaire
6. Don, tot mon ling e mon aire
7. Toza, fim ieu, gentils fada
8. Seigner, tan m'avetz lauzada
9. Toz', estraing cor e salvatge
10. Don, hom coitatz de follatge
11. Toza, tota creatura
12. Don, oc; mas segon dreitura

Incipit des envois:

13. Toza, de vostra figura
14. Don, lo cavecs vos ahura

Retour l'article PC 293 Marcabru