Poésies de Bernart de Ventadour contenues dans le ms. β³

Retour à l'article 70 Bernart de Ventadour

   
70, 1

Ab joi mou lo vers e l comens ...

70, 6 Eram (Aram) cosselhatz, senhor ...
70, 7 Ara no vei luzir solelh ...
70, 12 Be m'an perdut lai enves Ventadorn ...
70, 25 Lancan (Lanquan) vei la folha ...
70, 41

Can (Quan) par la flors jostal vert folh ...

70, 43 Can (Quan) vei la lauzeta (l'alauzeta) mover ...