Poésies de Bernart Marti contenues dans le ms. C

Retour à l'article PC 63 Bernart Marti

   
63,2 A, senhors, qui so cuges ...
63,6 D'entier vers far ieu non pes...
63,7

Farai un vers ab son novelh ...

63,8 Quan l'erb' (erba) es reverdezida ...