Poésies de Bernart de Venzac contenues dans le ms. C

Retour à l'article PC 71 Bernart de Venzac

   
71, 1

Iverns vay el temps tenebros ...

71, 1a

Lanquan cort la doussa bia ...

71, 2

Lo pair' el filh el sant espirital ...

71, 3

Pus (Pos) vey (vei) lo temps fer frevoluc ...