Poésies de Perdigon contenues dans le ms. C

Retour à l'article PC 370 Perdigon

   
PC 370,3 Ben aio·l mal e·l afan e·l consir ...
PC 370,8 Ir' e pezars e dompna ses merce ...
PC 370,9 Los mals d'Amor ai eu ben totz apres ...
PC 370,13 Tot l'an mi ten Amors de tal faisso ...
PC 370,14 Trop ai estat mon Bon Esper no vi ...
PC 370,15 Verges, en bon' hora ...