Posies de Raimbaut de Vaqueiras contenues dans le ms. C

Retour l'article PC 392 Raimbaut de Vaqueiras


 392, 2                    Ara m (Era m) requier sa costum' e son us ...
 
392, 3                    Ara pot hom conoisser e proar ...
 392, 4                    Aras (Eras) quan vey verdeyar ...
 392, 5                    Ar vei bru, escur, trebol cel ...
 
392, 6                    A vos, bona don' e pros ...
 392, 9                    Kalenda maia ...
 
392, 10                  D'amor no m lau, qu'anc non pogey tan aut ...
 
392, 12                  D'una dona m tueill e m lais ...
 392, 13                  Eissamen (Atressi) ai gerreiat ab amor ...
 
392, 15                  Senher n'Aymar, chauzes de tres baros ...
 392, 16                  Engles, un novel descort ...
 392, 17                  Ges, si tot ma don' et amors ...
 392, 18                  Gerras ni plaich no m son bo ...
 
392, 19                  Ja hom pres ni dezeretatz ...
 

 392, 20                  Ja (Anc) non cujei vezer ...
 
392, 21                  Las frevols venson lo plus fort ...
 392, 23                  Leu pot hom gauch e pretz aver...
 392, 24                  No m'agrad' iverns ni pascors ...
 
392, 25                  No puesc saber per que m sia destregz ...
 392, 26                  Nulhs hom en re no falh ...
 392, 27                  Can (Quan) lo dous temps comensa ...
 392, 28                  Savis e fols, humils et orgoillos ...
 
392, 29                  Seigner Coine, jois e pretz et amors ...
 392, 32                  Truan, mala guerra ...
 392, 33-laisse I      Valen marques, senher de Monferrat ...
 392, 33-laisse II     Senher marques, ja no m diretz de no ...
 392, 33-laisse III    Senher marques, no us vuelh totz remembrar ...
 

Retour l'article PC 392 Raimbaut de Vaqueiras