Poésies de Guilhem de Berguedan contenues dans le ms. K

Retour à l'article PC 210 Guilhem de Berguedan

 
210-Vida Guillems de Berguedan si fo uns gentils bars ...
210, 1 Amics Marques, enqera non a gaire ...
210, 2 Ar el mes que la neu el frei ... / Can l'ivern ni la neu nil frey
210, 5 Ben ai auzit per cals rasos ...
210, 6 Bernarz diz de Baseill ...
210, 7 Chansson ai comensada ...
210, 8 Cansoneta (Chansoneta) leu e plana ...
210, 10a E fetz una mespreison ...
210, 10a-Razo  
210, 11 Eu (Ieu) non cuidava (cujava) chantar ...
210, 12

Joglars, not desconortz ...

210, 16 Qan vei lo temps camjar e refrezir ...
210, 17 Reis, s'anc nuill temps foz francs ni larcs donaire ...
210, 18 Talans m'es pres d'En Marques ...
210, 19 Trop ai estat sotz coa de mouton ...
210, 20 Un sirventes ai en cor a bastir ...
210, 21 Un sirventes vuoill nou far en rim' estraigna ...