PC 10,10 - Era (Ara) par ben que Valors se desfai ...

Retour l'article PC 10 Aimeric de Peguilhan

10. - 554 : 1.
Era (Ara) par ben que Valors se desfai ...
planh.

Mss.: A B C D E I K R

Editions:

   
[1255] Rayn1816, t. 4, p. 61
[971] Mahn1846, t. 2, p. 168
[974] Mahn1856, nos 337 et 1408
[1120] Muss1867, no 240
[1085] Mona1889, col. 61
[524] DeLo1891, p. 438
[228] Bert1911, p. 180
[507] DeBa1931, t. 1, p. 238
[1595] Ugol1939, p. 53
[1598] Ugol1949, p. 53
[1484] Shep1950, p. 81
[1241] Pres1971, p. 232
[1470] Shap1981, p. 366
   

Incipit des strophes:

1. Era par ben que Valors se desfai
2. De bos mestiers el mon par non li say
3. On son eras siei dig plazent e guai
4. Per cui venran soudadier de luenh sai
5. Belhs senhers cars, valens, ieu que farai

Incipit de l'envoi:

6. Lo senher qu'es us en personas tres

Retour l'article PC 10 Aimeric de Peguilhan