PC 10,41 - Per solatz d'autrui chant soven ...

Retour l'article PC 10 Aimeric de Peguilhan

41. - 577 : 238.
Per solatz d'autrui chant soven ...

chanson.

Mss.: A B C D Dc
Fa G I K M N P Q R Uc κ; α (voir ci-dessous); bI donne l'envoi; citations dans le Mirall de trobar de Berenguer de Noya (voir ci-dessous).

Editions:

   
[974] Mahn1856, nos 83, 993 et 994
[1120] Muss1867, no 225
[1122] Muss1874, p. 261
[1522] Sten1878b, no 66
[524] DeLo1891, p. 417
[1195] Pela1899, p. 332
[1525] Sten1899, p. 40
[1656] Zing1899, p. 50
[1566] Teul1901, p. 73
[224] Bert1905, p. 24
[235] Bert1912, p. 114
[1484] Shep1950, p. 197
[643] Genn1960, p. 19
   

♫: ms. G.

Editions:

   
[1465] Sesi1940, p. 88
[1467] Sesi1942, p. 188
[640] Genn1958, t. 1, p. 166
[640] Genn1958, t. 2, p. 89
[54] Angs1959, t. 14, p. 22
[643] Genn1960, p. 19
[60] Angs1975b, p. 427
[575] Fern1979, p. 400
[1632] Werf1984, t. 2, p. 9
[107] AubE1996, p. 228
   

Citations dans Mirall de trobar de Berenguer de Noya; orthographe selon [1175] Palu1955:

1. [956] Llab1909, p. 22; [1175] Palu1955, p. 22, ligne 445; [11] Alco1984, p. 111, ligne 341 (Per sola d'altruy xan soven)
2. [956] Llab1909, p. 22; [1175] Palu1955, p. 22, lignes 447-454; [11] Alco1984, p. 113, lignes 343-350 (Dona, per merce; solament)

Citation dans Breviari d'amor:

1. [123] Azai1862, vv. 30627-30634 (Per sso m so ilh mal qu'ieu n'ai plazen); [1269] Rich1976, p. 178; [1276] Rick1976, p. 171.

Incipit des strophes:

1. Per solatz d'autrui chant soven
2. En Amor ai lo cor e l sen
3. No m'es vis c'anc plus follamen
4. Per so m so il mal q'ieu n'ai plazen
5. Dompna, per merce solamen

Incipit des envois:

6. Lo pros Guillems Malespina
7. Bels Paragon, cum hom plus sovens ve

Retour l'article PC 10 Aimeric de Peguilhan