PC 29-Vida - Arnautz Daniels si fo d'aquella encontrada...

Retour l'article PC 29 Arnaut Daniel

Vida : mss. A B E I K N2 R a.

Editions:

       
[1255] Rayn1816, t. 5, p. 31 [1177] Panv1952, p. 73
[1329] Roch1819, p. 253 [449] Coci1957, p. 93
[971] Mahn1846, t. 2, p. 69 [958] Lomm1957, t. 1, p. 30
[972] Mahn1853, p. 1 et p. 17 [1583] Toja1960, p. 165
[734] Indi1866, p. 34 [572] Fava1961, p. 210
[974] Mahn1856, no 1282 [1618] Visc1965, p. 139
[606] Galv1871, p. 263 [586] Fole1967, p. 29
[976] Mahn1878, p. 36 [696] Haml1967, p. 188
[347] Cane1883, p. 5 [175] BecP1970, p. 210
[385] Chab1885, p. 220 [959] Lomm1972, t. 1, p. 30
[386] Chab1885α, p. 13 [303] Bout1973, p. 59
[1085] Mona1889, col. 47 [708] Hill1973, p. 97
[524] DeLo1891, p. 105 et p. 681 [1104] Mora1975, p. 47
[476] Cres1892a, p. 161 [1323] Riqu1975, p. 616
[1213] Pill1897, p. 365 [15] Alva1982, p. 157
[429] Chay1902, p. 46 [942] Libo1982, p. 64
[481] Cres19052, p. 387 [551] Egan1985, p. 46
[893] Lava1910c, p. 117 [1555] Szab1985, p. 78
[957] Lomm1917, p. 108 [1090] Mone1990, p. 27
[484] Cres1926, p. 332 [1324a] Riqu1994, p. 72
[707] Hill1941, p. 74 [1324b] Riqu1995, p. 29
[302] Bout1950, p. 14    
       

Voir: [578] Ferr-Teap, p. 9.

Retour l'article PC 29 Arnaut Daniel