PC 46-Vida - La comtessa de Dia si fo moiller d'En Guillem ...

Retour l'article PC 46 Beatritz de Die

Vida: mss. A B I K ρ.

Editions:

[1255] Rayn1816, t. 5, p. 123
[971] Mahn1846, t. 1, p. 84
[706] Heys1852, p. 26
[972] Mahn1853, p. 10
[976] Mahn1878, p. 3
[385] Chab1885, p. 285
[386] Chab1885α, p. 77
[1433] SchG1888, p. 8
[524] Delo1891, p. 522 et p. 712
[1416] Sany1893, p. 6
[707] Hill1941, p. 53
[1304] Riqu1948, p. 165
[302] Bout1950, p. 83
[572] Fava1961, p. 359
[1618] Visc1965, p. 87
[696] Haml1967, p. 138
[1289] Rieg1971a, p. 205
[303] Bout1973, p. 445
[708] Hill1973, p. 95
[1104] Mora1975, p. 29
[1323] Riqu1975, p. 793
[179] BecP1979a, p. 238
[184] BecP1992, p. 238
[1105] More1981, p. 110
[15] Alva1982, p. 189
[942] Libo1982, p. 152
[551] Egan1985, p. 68
[1555] Szab1985, p. 53
[1287] RieA1991, p. 585
[1324b] Riqu1995, p. 237.

Retour l'article PC 46 Beatritz de Die