PC 70-Vida

Retour l'article PC 70 Bernart de Ventadour

Vidas: Mss.: A B E I K R Sg; voir κ.
Bernartz de Ventadorn si fo de Limozin, del castel de Ventadorn. Hom fo de paubra generacion ...

Vida: Ms.: N2
Bernartz de Ventador si fo de Lemoisin, d'un chastel de Ventador, de paubra generation ...

Editions:

       
[1255] Rayn1816, t. 5, p. 69 [985] Maro1948, p. 89
[1329] Roch1819, p. 5 [1304] Riqu1948, p. 235
[971] Mahn1846, t. 1, p. 10 [1333] Ronc1949, p. 57
[972] Mahn1853, p. 4 [302] Bout1950, p. 23 et p. 26
[734] Indi1866, p. 38 [1177] Panv1952, p. 94 et p. 95
[266] Bisc1873, p. 5 [449] Coci1957, p. 41
[1122] Muss1874, p. 217 [958] Lomm1957, t. 1, p. 8
[976] Mahn1878, p. 1 [286] Boni1960, p. 61 et p. 62
[385] Chab1885, p. 218 [572] Fava1961, p. 125, p. 127 et p. 128
[386] Chab1885α, p. 10 [1618] Visc1965, p. 47
[1085] Mona1889, col. 42 [696] Haml1967, p. 95
[524] DeLo1891, p. 260 et p. 690 [175] BecP1970, p. 185
[476] Cres1892a, p. 160 [959] Lomm1972, t. 1, p. 8
[71] Appe1895a, p. 189 [303] Bout1973, p. 20 et p. 26
[1213] Pill1897, p. 198 [708] Hill1973, p. 37
[73] Appe19022, p. 189 [1104] Mora1975, p 21
[481] Cres19052, p. 386 [1323] Riqu1975, p. 351
[74] Appe19073, p. 189 [908] Lema1976, p. 23
[75] Appe19124, p. 189 [15] Alva1982, p. 112
[76] Appe1915, p. xi [942] Libo1982, p. 156
[957] Lomm1917, p. 26 [551] Egan1985, p. 54
[78] Appe19205, p. 189 [1555] Szab1985, p. 55
[484] Cres1926, p. 332 [1017] Mene1992, p. 190
[87] Appe1930, p. 189 [1324b] Riqu1995, p. 11 et p. 14
[1461] Serr1934, p. 62 [1169b:1] Pade1998c, p. 43
[707] Hill1941, p. 30 [908:2] Lema2002, p. 73
       

Voir [165] Batt-Lime, p. 384; [578] Ferr-Teap, p. 5.

Retour l'article PC 70 Bernart de Ventadour