PC 80,4 - Ara sai eu de pretz quals l'a plus gran ...

Retour l'article PC 80 Bertran de Born

4. - 347 : 1.
Ara sai eu de pretz quals l'a plus gran ...
chanson de croisade.

Mss.: Dc F I Kd.

Editions:

   
[1255] Rayn1816, t. 4, p. 94
[971] Mahn1846, t. 1, p. 302
[1532] Stim1879, p. 133
[1571] Thom1888, p. 84
[1533] Stim1892, p. 100
[429] Chay1902, p. 21
[1566] Teul1902, p. 203
[1535] Stim1913, p. 103
[85] Appe1929, p. 404
[88] Appe1932, p. 76
[210] Berr1930, p. 132
[507] DeBa1931, t. 1, p. 22
[207] Berg1964, p. 46
[1162] Pade1986, p. 414
[659] Goui1987, p. 478
[685] Guid1992, p. 188
   

Incipit des strophes:

1. Ara sai eu de pretz quals l'a plus gran
2. Meser Conrat, a Jesu vos coman
3. Seingner Conrat, eu sai dui rei qu'estan
4. Seingner Conrat, tot per vostr' amor chan
5. Seingner Conrat, la rodas vai viran
6. Seingner Conrat, lo rei Richart val tan

Incipit des envois:

7. Bel Papiol, vas Savoia
8. Quan seras lai, no t'ennoia
9. Mas ben es vers qu'a tal domna
m coman

Retour l'article PC 80 Bertran de Born