PC 80,5 - Ar ven (vei) la coindeta sazos ...

Retour l'article PC 80 Bertran de Born

5. - 370 : 2.
Ar ven (vei) la coindeta sazos ...
sirventes.

Mss.: A D I K.

Editions:

       
[1256] Rayn1838, t. 1, p. 338 [1304] Riqu1948, p. 423
[971] Mahn1846, t. 1, p. 314 [642] Genn1959, p. 23
[1120] Muss1867, no 432 [212] Berr1961, p. 20
[1532] Stim1879, p. 134 [207] Berg1964, p. 58
[1571] Thom1888, p. 93 [1241] Pres1971, p. 164
[524] DeLo1891, p. 606 [1323] Riqu1975, p. 731
[1533] Stim1892, p. 108 [213] Berr1979, p. 20
[1535] Stim1913, p. 110 [15] Alva1982, p. 182
[210] Berr1930, p. 136 [1162] Pade1986, p. 428
[88] Appe1932, p. 87 [659] Goui1987, p. 505
[1461] Serr1934, p. 104 [790a] Jens1998, p. 248
[1617] Visc1945, p. 63    
       

: R (voir PC 406,21 Chansoneta farai).

Editions:

   
[642] Genn1959, p. 23
[1162] Pade1986, p. 503
   

Incipit des strophes:

1. Ar ven la coindeta sazos
2. Ges no
m platz de nostres baros
3. Bella m'es preissa de blessos
4. No
m platz compaigna de basclos
5. Bom sap l'usatges q'al leos

Retour l'article PC 80 Bertran de Born