PC 80,14 - Ieu chan, quel reys m'en a preguat ...

Retour l'article PC 80 Bertran de Born

14. - 91 : 12.
Ieu chan, quel reys m'en a preguat ...

sirventes.

Ms.: C; a1 ([1206] PiCa1933) = a2 ([765] Jean1916).

Editions:

   
[1255] Rayn1816, t. 4, p. 157
[971] Mahn1846, t. 1, p. 308
[1532] Stim1879, p. 152
[1571] Thom1888, p. 19
[1533] Stim1892, p. 68
[228] Bert1911, p. 268
[1535] Stim1913, p. 72
[88] Appe1932, p. 35
[1162] Pade1986, p. 204
[659] Goui1987, p. 157
   

Incipit des strophes:

1. Ieu chan, quel reys m'en a preguat
2. Tost l'agral reys joves matat
3. Sil coms pot far sa voluntat
4. De mo ssenhor lo rey annat
5. Gascon si son acordat
6. Aquest juec tanc per guazanhat
7. En Lemozi fon comensat
8. Lo sen venserem ab foudat
9. Lo rey tenc per mal cosselhat
10. Frances, si quon es abdurat
11. Lo dux de Berguonh' a mandat
12. Reys qui per son dreg si combat

Incipit des envois:

13. Senhen Rassa, aquest comtat
14. Pueis seran drut enparegat
15. Lo reys joves s'a pretz donat

Retour l'article PC 80 Bertran de Born