PC 155,10 - Greu fera nuls hom falhensa ...

Retour à l'article PC 155 Folquet de Marseille

10. - 477 : 1.
Greu fera nuls hom falhensa ...
chanson.

Mss.: A B C D Dc E G I J K M N R T U V; Kp ([1206] PiCa1933) = i ([765] Jean1916); c; P (Guiraut de Borneil); O (anon.); N2 donne l'incipit; citations dans le Mirall de trobar de Berenguer de Noya (voir ci-dessous). : mss. G R W
         
Editions:   Editions:
         
     
[974] Mahn1856, nos 62 et 961   [1465] Sesi1940, p. 30
[671] Grüt1864a, p. 382   [1467] Sesi1942, p. 130
[670] Grüt1864, p. 428   [640] Genn1958, t. 1, p. 84 et t. 2, p. 57
[1519] Sten1873, p. 263   [575] Fern1979, p. 198
[1520] Sten1877, p. 391   [1632] Werf1984, t. 2, p. 87
[521] DeLo1886, p. 41   voir [645] Genn1965, p. 8
[524] DeLo1891, p. 182    
[1195] Pela1899, p. 263      
[1527] Sten1900, p. 211      
[1566] Teul1901, p. 70      
[1424] Savj1903, p. 551      
[224] Bert1905, p. 40      
[1540] Stro1910, p. 60      
[235] Bert1912, p. 24      
[1507a] Squi1999, p. 300      
[1449a] SchN2001, p. 218      
         

Citations dans Mirall de trobar de Berenguer de Noya; orthographe selon [1175] Palu1955:

1. [956] Llab1909, p. 17; [1175] Palu1955, p. 17, ligne 343; [11] Alco1984, p. 103, ligne 236 (Greu fera nuyls homs fallença)
2. [
956] Llab1909, p. 18; [1175] Palu1955, p. 18, lignes 345-351; [11] Alco1984, p. 103, lignes 238-244 (Car eu avia cresença)

Incipit des strophes:

1. Greu fera nuls hom falhensa
2. Quar en vostra mantenensa
3. E ja Merces no vos vensa
4. Mas ieu avia plivensa
5. E si
m degratz dar guirensa

Incipit de l'envoi:

6. N'Azimans, al vostre sen

Retour à l'article PC 155 Folquet de Marseille