PC 167,44 - N'Uc de la Bachallaria ...

Retour l'article PC 167 Gaucelm Faidit

44. - 479 : 1.
N'Uc de la Bachallaria ...
partimen (449, 2).

Mss.: A D I K M O R T a1 d.

Editions:

 

   
[1255] Rayn1816, t. 4, p. 16
[971] Mahn1846, t. 2, p. 99
[521] DeLo1886, p. 101
[524] DeLo1891, p. 573
[228] Bert1911, p. 371
[1113] Mouz1965, p. 367
[282] BonB1981, p. 39
[1114] Mouz1989, p. 367
[1090] Mone1990, p. 52
   

Incipit des strophes:

1. N'Uc de la Bachallaria
2. Gaucelm Faidit, ses fadia
3. N'Ugo, senes drudaria
4. Gaucelm, s'ieu de dompn' avia
5. N'Ugo, ges eu non creiria
6. Gaucelm Faidit, pauc embria

Incipit des envois:

7. N'Ugo, a pauc non consen
8. Gaucelm, lieis teing per valen

Retour l'article PC 167 Gaucelm Faidit