PC 167,45 - Pel joi del temps qu'es floritz ...

Retour l'article PC 167 Gaucelm Faidit

45. - 467 : 1.
Pel joi del temps qu'es floritz ...
chanson.

Mss.: A C D E I K M N R a; N2 donne l'incipit; Noya (voir ci-dessous).

Editions:

 
   
[974] Mahn1856, nos 121, 489 et 490
[1519] Sten1873, p. 279
[524] DeLo1891, p. 215
[1528] Sten1901, p. 339
[840] Kols1934b, p. 590
[1113] Mouz1965, p. 131
[1114] Mouz1989, p. 131
   

Citations dans Noya (Mirall de trobar de Berenguer de Noya; orthographe selon [1175] Palu1955):

1. [956] Llab1909, p. 16; [1175] Palu1955, p. 16, ligne 304; [11] Alco1984, p. 101, ligne 195 (Pel joy del temps qu'es floritz)
2. [
956] Llab1909, p. 16; [1175] Palu1955, p. 16, lignes 306-307; [11] Alco1984, p. 101, lignes 197-198 (Si tot s'es reverde[s]itz)

Incipit des strophes:

1. Pell joi del temps qu'es floritz
2. Si tot s'es reverdezitz
3. Per liei servir fui noiritz
4. Bona dompn', al prim qe
m vitz
5. Vostr' om juratz e plevitz
6. Bon' aventur' e delitz

Incipit de l'envoi:

7. Linhaure, puois vos nom vitz

Retour l'article PC 167 Gaucelm Faidit