PC 167,60 - Tot mi cuidei de chanssos far sofrir ...

Retour l'article PC 167 Gaucelm Faidit

60. - 428 : 2.
Tot mi cuidei de chanssos far sofrir ...
chanson.

Mss.: A C D E F G I K L M N P Q R S V f; O (anon.); N2 donne l'incipit; α (voir ci-dessous).

Editions:

 
   
[1256] Rayn1838, t. 1, p. 372
[971] Mahn1846, t. 2, p. 105
[974] Mahn1856, no 440
[670] Grt1864, p. 388
[1517] Sten1871, p. 321
[1522] Sten1878b, no 29
[521] DeLo1886, p. 19
[524] DeLo1891, p. 225
[224] Bert1905, p. 109
[235] Bert1912, p. 75
[1196] Pela1921, p. 126
[1475] Shep1927, p. 99
[1113] Mouz1965, p. 122
[1114] Mouz1989, p. 122
   

Citation dans Breviari d'amor:

1. [123] Azai1862, vv. 27865-27873 (Lunhs hom no pot ses amor far que pros); [1269] Rich1976, p. 266; [1276] Rick1976, p. 57.

Incipit des strophes:

1. Tot mi cuidei de chanssos far sofrir
2. Vas ma dompna soplei totas sazos
3. Ja ma domna no
s cuich q'aillors me vir
4. Tant es bela e d'avinens faissos
5. En amor son fermat tuich miei cossir
6. Nuills hom non pot ses amor far que pros

Incipit des envois:

7a. En luec de me tramet ma chanso gaia
7b. En loc d'amic tramet ma chanso gaia
8. Senher Agout, a totz jorns vei venir

Retour l'article PC 167 Gaucelm Faidit