PC 177,1 - Greu m'es a durar, quar aug tal descrezensa ...

Retour l'article PC 177 Gormonda de Montpelier

1. - 273 : 2.
Greu m'es a durar, quar aug tal descrezensa ...
sirventes (rponse 217, 2).

Mss.: C R.

Editions:


 [1255] Rayn1816, t. 4, p. 319
 [971] Mahn1846, t. 3, p. 118
 [917] Levy1880, p. 74
 

 [507] DeBa1931, t. 2, p. 106
 [1614] Vra1946, p. 196
 [964] Lore1986, p. 148

 [1198] Perk1986, p. 185
 [1285] RieA1984, p. 429
 [1509] Std1989, p. 130

 [1510] Std1990, p. 275
 [1287] RieA1991, p. 714

Incipit des strophes:

1. Greu m'es a durar, quar aug tal descrezensa
2. No us meravilhes negus si ieu muou guerra
3. En Roma es complitz totz bes, e qui ls li pana
4. Roma, selhs per pecx tenc totz e per gent grossa
5. Roma, ges no m platz qu'avols hom vos combata
6. Roma, veramen sai e cre ses duptansa
7. Piegz de Sarrazis e de plus fals coratge
8. Roma, per razo avetz manta destorta
9. L'estiu e l'yvern deu hom ses contradire
10. Roma, lo trefas e sa leys sospechoza
11. Roma, lo reys grans qu'es senhers de dreytura
12. Roma, be s confon e val li pauc sa forsa
13. Roma, be m conort que l coms ni l'emperaire
14. Roma, yeu esper que vostra senhoria
15. Roma, be sabetz que fort greu lur escapa
16. Clauzis e sauputz naysson senes falhida
17. Qui vol esser sals, ades deu la crotz penre
18. Roma, si pus gicx renhar selhs que us fan onta
19. Roma, folh labor fa qui ab vos tensona
20. Roma l Glorios que a la Magdalena

Retour l'article PC 177 Gormonda de Montpelier