PC 183,8 - Mout jauzens me prenc en amar ...

Retour l'article PC 183 Guilhem IX

8. - 470 : 4.
Mout jauzens me prenc en amar ...
chanson.

Mss.: C E.

Editions:

           
[1255] Rayn1816, t. 3, p. 3 [775] Jean19272, p. 21 [1506] Spin1972, p. 94
[971] Mahn1846, t. 1, p. 1 [87] Appe1930, p. 51 [708] Hill1973, p. 7
[717] Holl1850, p. 25 [210] Berr1930, p. 36 [1187] Pase1973, p. 221
[135] Bart1855, p. 45 [707] Hill1941, p. 7 [786] Jean1974a, p. 33
[974] Mahn1856, no 176 [1333] Ronc1949, p. 14 [213] Berr1979, p. 3
[71] Appe1895a, p. 51 [205] Berg1955, p. 32 [1634] Whig1979, p. 166
[73] Appe19022, p. 51 [1505a] Spin1956, p. 86 [1192:0A] Paye1980, p. 117
[753] Jean1905d, p. 13 [958] Lomm1957, t. 1, p. 2 [900] Lef1981, p. 290
[74] Appe19073, p. 51 [212] Berr1961, p. 3 [283] Bond1982, p. 32
[75] Appe19124, p. 51 [450] Coci1969, p. 18 [655] Gold1983, p. 42
[760] Jean1913, p. 21 [547] Drr1969, p. 46 [789] Jens1983, p. 254
[957] Lomm1917, p. 7 [1370] Roub1971, p. 68 [1555] Szab1985, p. 29
[78] Appe19205, p. 51 [959] Lomm1972, t. 1, p. 2 [735a] Ippo2001, p. 72
           

Incipit des strophes:

1. Mout jauzens me prenc en amar
2. Ieu, so sabetz, nom dey gabar
3. Anc mais no poc hom faissonar
4. Totz joys li deu humiliar
5. Per son joy pot malautz sanar
6. Pus hom gensor no
n pot trobar
7. Sim vol mi dons s'amor donar
8. Ren per autruy non l'aus mandar

Retour l'article PC 183 Guilhem IX