PC 183,12 - Farai un vers, pos mi sonelh (= Un vers farai, pos mi sonelh ...)

Retour l'article PC 183 Guilhem IX

12. - 62 : 1.
Farai un vers, pos mi sonelh (= Un vers farai, pos mi sonelh ...)
romance.

Mss.: C N V.

Editions:

           
[1255] Rayn1816, t. 5, p. 118 [210] Berr1930, p. 40 [1132] Nell1977, t. 1, p. 38
[971] Mahn1846, t. 1, p. 5 [707] Hill1941, p. 4 [213] Berr1979, p. 1
[717] Holl1850, p. 16 [1304] Riqu1948, p. 15 [1634] Whig1979, p. 152
[135] Bart1855, p. 105 [205] Berg1955, p. 16 [1192:0A] Paye1980, p. 92
[974] Mahn1856, no 173 [212] Berr1961, p. 1 [1290] Rieg1980, p. 28
[474] Cres1890a, p. 49 [1340] Ronc1961, p. 286 [1105] More1981, p. 34
[475] Cres1892, p. 136 [1341] Ronc1961a, p. 284 [125] Badi1982, p. 28
[71] Appe1895a, p. 95 [899] Lava1965, p. 834 [283] Bond1982, p. 18 et p. 48
[73] Appe19022, p. 95 [1618] Visc1965, p. 18 [655] Gold1983, p. 26
[753] Jean1905d, p. 7 [450] Coci1969, p. 9 [789] Jens1983, p. 148
[74] Appe19073, p. 95 [547] Drr1969, p. 20 [1412] Sans1992, p. 32
[75] Appe19124, p. 95 [708] Hill1973, p. 3 [790a] Jens1998, p. 70
[760] Jean1913, p. 8 [907] Leje1973, p. 486 [1169b:1] Pade1998c, p. 74
[78] Appe19205, p. 95 [1187] Pase1973, p. 125 et p. 133 [735a] Ippo2001, p. 78
[775] Jean19272, p. 8 [1345] Ronc1973, p. 281    
[87] Appe1930, p. 95 [1323] Riqu1975, p. 133    
           

Incipit des strophes:

1. Farai un vers, pos mi sonelh
2. Domna fai gran pechat mortal
3. En Alvernhe, part Lemozi
4. La una
m diz en son latin
5. Ar auzires qu'ai respondut
6. So diz n'Agnes a n'Ermessen
7. La una
m pres sotz son mantel
8. A manjar mi deron capos
9. Sor, aquest hom es enginhos
10. N'Agnes anet per l'enujos
11. Qant aguem begut e manjat
12. Per la coa de mantenen
13. Sor, diz n'Agnes a n'Ermessen
14. Tant las fotei com auzirets

Incipit de l'envoi:

15. Ges nous sai dir lo malaveg

Retour l'article PC 183 Guilhem IX