PC 202,8 - Lanquan vei flurir l'espigua ...

Retour l'article PC 202 Guilhem Ademar

8. - 740 : 3.
Lanquan vei flurir l'espigua ...
chanson.

Mss.: C Da E I K S d; C reg. R (Jaufre Rudel).

Editions:

   
[974] Mahn1856, nos 906 et 907
[1475] Shep1927, p. 202
[13] Almq1951, p. 118
[318A] BrGu1991a, p. 616
   

: ms. R.

Editions:

   
[640] Genn1958, t. 1, p. 153 et t. 2, p. 84
[575] Fern1979, p. 478
[1632] Werf1984, t. 2, p. 156
   

Incipit des strophes:

1. Lanquan vei flurir l'espigua
2. Si
s fara, mas trop m'o trigua
3. E vos nom siatz enigua
4. Don - si Dieus mi benezigua
5. Donx que n'er, ma douss' amigua
6. Laisar! Car? Aco non miga
7. Re no sai als que
us me digua

Incipit des envois:

8. E s'aisso nous atalanta
9. Narbona, cui es pretz verais

Retour l'article PC 202 Guilhem Ademar