PC 210,21 - Un sirventes vuoill nou far en rim' estraigna ...

Retour l'article PC 210 Guilhem de Berguedan

21. - 71 : 1.
Un sirventes vuoill nou far en rim' estraigna ...
sirventes.

Mss.: A D I K T.

Editions:

   
[802] Kell1849, p. 53
[974] Mahn1856, no 587
[1066] Mila1861, p. 312
[1070] Mila1889, p. 319
[524] DeLo1891, p. 623
[1313] Riqu1952, p. 284
[1072] Mila1966, p. 282
[1321] Riqu1971, p. 79
[1323a] Riqu1986, p. 56
[603] Gade1990, p. 107
[1412] Sans1992, p. 60
   

Incipit des strophes:

1. Un sirventes vuoill nou far en rim' estraigna
2. C'a mi
n venc a Berguedan un' a la porta
3. E N'Arnaut n'auzi clamar, cel de Nahuga
4. D'aqest bisbe non es jocs, c'omes enpreigna
5. L'arcivesque pregarai de Terragona

Retour l'article PC 210 Guilhem de Berguedan