PC 242,6 - A l'honor (l'onor) Dieu torn en mon chan...

Retour l'article PC 242 Giraut de Borneil

6. - 484 : 1.
A l'honor (l'onor) Dieu torn en mon chan...
chanson de croisade.

Mss.: C
Da I K Q R Sg a; N donne l'incipit.

Editions:


 [1256] Rayn1838, t. 1, p. 388
 [971] Mahn1846, t. 1, p. 209
 [974] Mahn1856, no 831
 

 [1556] Tarb1862, p. 157
 [1526] Sten1899a, p. 13
 [224] Bert1905, p. 199

 [816] Kols1905, p. 208
 [818] Kols1910, t. 1, p. 384

 [1472] Shar1989, p. 414
 [1202:1] Peyr2000, p. 262

Incipit des strophes:

1. A l'honor Dieu torn en mon chan
2. E cossir me meravelhan
3. E pero ges no m'es semblan
4. E pus a cor de bon talan
5. Mas des que segon tuit un ban
6. A, caitiva gens, que diran
7. Ben sapchatz que m peza del dan
8. Pero si vauc solatz cobran

Incipit de l'envoi:

9. E l coms Richartz es ben garnitz

Retour l'article PC 242 Giraut de Borneil